‘Toename coronagevallen nog geen reden voor grotere bezorgdheid’

07/01/2021 10:01 – Ivan Cairo

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zegt dat personen die worden getest informatie achterhouden waardoor het voor de autoriteiten “een puzzel” is om concreet te kunnen vaststellen waar de besmettingen vandaan komen en of ze verband met elkaar houden. :  
PARAMARIBO – Dat er relatief veel Covid-19-besmettingen zijn geregistreerd de afgelopen dagen is geen reden voor grotere bezorgdheid. De grote aantallen positieve gevallen zijn in lijn met de verwachtingen van de regering en medische deskundigen. Dit stellen de ministers Amar Ramadhin van Volksgezondheid en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking in afzonderlijke gesprekken met de Ware Tijd.
Woensdag waren er tachtig nieuwe gevallen, dinsdag 93, maandag honderd en zondag vijftig. Zaterdag zei Ramadhin tijdens de Covid-19-persconferentie dat vanwege de talrijke grote samenscholingen rond de kerstdagen en jaarwisseling een golf van hoge besmettingsaantallen te verwachten zou zijn. De verwachting is dat ook de komende dagen veel mensen die getest zijn, positief zullen blijken te zijn. Ramdin is redelijk tevreden over de ontwikkelingen van de afgelopen dagen.
Ramadhin: “Het was te verwachten dat er een stijging zou zijn rond deze periode. Het is precies tien dagen vanaf de kerstdagen en de verwachting is dat dit de komende dagen zal aanhouden.” Vooralsnog is niet duidelijk of de nieuwe besmettingsgolf gerelateerd is aan clusters. De bewindsman constateert dat personen die getest worden informatie achterhouden waardoor het moeilijk is om vast te stellen welke nieuwe besmettingen hieraan gelinkt kunnen worden. Het blijft volgens hem voor de autoriteiten “een puzzel” om concreet te kunnen stellen waar de besmettingen vandaan komen en of ze met elkaar verband houden.
Zaterdag zal de ministerscluster die zich bezighoudt met de coronapandemie de ontwikkelingen van de afgelopen dagen evalueren en beslissen of de maatregelen worden versoepeld of verscherpt. Ramadhin sluit “niets” uit. Ramdin heeft er evenwel vertrouwen in dat de situatie niet verergert en noemt vooral de bijdrage van het bedrijfsleven bij het naleven van de coronamaatregelen en protocollen positief. Van belang is nu zegt Ramadhin dat het publiek de algemene maatregelen stipt naleeft. “Alleen door gezamenlijke inspanning zullen we het aantal besmettingen zien verlagen”, aldus de minister van Volksgezondheid. De overheid doet er volgens hem alles aan om de coronazorg te kunnen blijven geven. Daartoe worden concrete acties ondernomen en faciliteiten in gereedheid gebracht.
Er ligt een plan klaar om de reguliere medische zorg af te schalen. Dat moet ertoe leiden dat zowel personeel als ziekenhuisfaciliteiten vrijkomen om de grote aantallen coronapatiënten goed te verzorgen. “We gaan meer plekken nodig hebben. Als je kijkt naar de aantallen dan is het meer dan logisch dat de reguliere ziekenhuizen zullen moeten afschalen.” Eventuele verscherping van de maatregelen zal afhangen van de trend die wordt geconstateerd. Alle opties blijven vooralsnog open. Met het bedrijfsleven en het marktwezen worden de protocollen ook opnieuw bekeken en er komen mogelijk aanpassingen.
Daarnaast wordt de handhaving geïntensiveerd. De aangekondigde Covid-19 Brigade is nog niet operationeel. De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi treft voorbereidingen om dit zo goed mogelijk operationeel te krijgen. Gisteren heeft de raad van ministers hierover vergaderd en vooral is nagegaan hoe de operaties van de brigade te financieren. Alle acties en maatregelen tezamen zullen erin moeten resulteren dat het aantal besmettingen stabiliseert en naar beheersbare proporties wordt teruggebracht “zodat vooral de druk op de zorg gaat afnemen”, stelt Ramadhin.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname