Tijdens lockdown kortste route naar bestemming voor essentiële diensten

Er zijn enkele groepen geïdentificeerd die zich tijdens de total lockdown op zaterdag 22 en 29 augustus op de openbare weg mogen begeven met een brief van het COVID-beleidsteam. Personen die geen dispensatiebrief hebben en behoren tot de essentiële diensten kunnen dispensatie aanvragen.
Op medewerkers wordt het beroep gedaan om van en naar het werk de kortste route naar huis te kiezen.
Onder essentiële diensten wordt verstaan: diensten die bijdragen tot de beheersing van COVID-19 in Suriname, de zorgsector, de productiesector en voedselvoorziening. De essentiële diensten die dispensatiebrieven mogen aanvragen, zijn:
• Poliklinieken en tandartsen uitsluitend voor spoedgevallen conform de wachtdienstregeling• Apotheken conform de wachtdienstregeling• Zorgverleners (individuen die mantelzorg verlenen)• Dierentuinen uitsluitend voor onderhoud van dieren alsmede verzorgen van zwerfhonden• Geregistreerde thuis- en zorginstellingen (bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen)• Schoonmaakbedrijven verbonden aan medische instellingen• Productiebedrijven met exportverplichtingen (alleen voor de backoffice)• Productiebedrijven die essentiële producten ten behoeve van gezondheid vervaardigen• Import- en exportbedrijven (alleen voor de backoffice)• Religieuze leiders• Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij• Vliegmaatschappijen (minimale bezetting)• Callcenters• Vuilophaaldiensten• Vitale afdelingen van nutsbedrijven• Beveiliging en bewakingsbedrijven• Surinaams Rode Kruis• Multinationals• Parastatale bedrijven (backoffice)• Geregistreerde nierdialyse centra• Vitale afdelingen van nutsbedrijven• Financiële instellingen (backoffice)• Haven en luchthaven activiteiten• Mediahuizen
De essentiële diensten die GEEN dispensatiebrief nodig hebben om zich te begeven op de openbare weg zijn:• Nationaal Leger• Korps Politie Suriname• Korps Penitentiaire Ambtenaren• Korps Brandweer Suriname• Douane• Bijstands- en Beveiligingsdienst Suriname• Dienst Nationale Veiligheid• Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling
De toestemming voor de agrarische sector wordt aangevraagd via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij via het email adres minlvv@sr.net of op de nummers 477830/ 477698/7210040.
Voorwaarden voor bedrijven:• Minimale bezetting van het personeel• Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken• Belastingbetaler• In bedrijf zijn/ operationeel zijn• Management/directieteam vraagt dispensatie aan/geen medewerker• In het bezit van een vergunning indien vergunningsplichtig.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald