Tiental wetten moet uiterlijk september goedgekeurd zijn

Tussen nu en september moet een tiental wetgevingsproducten door De Nationale Assemblee worden goedgekeurd, dat te maken heeft met bestrijding van money laundering en terrorisme financiering. “Als land hebben we een target gesteld om in november dit jaar, op de
laatste plenaire vergadering van de Caribbean Action Task Force (CFATF), een update te geven van de
stappen die Suriname zet om de hiaten in het landen evaluatierapport te
adresseren”, zegt coördinator Roy Baidjnath Panday. Suriname heeft internationale expertise ingehuurd om een tweede nationale
risicoanalyse op te zetten, die betrekking heeft op de dreigingen voor
money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering, meldt de Communicatiedienst Suriname.Het internationale bureau, de Kroll AML divisie,
is onderdeel van een wereldwijd instituut, welke landen en centrale
banken helpt in het adresseren van verschillende
vraagstukken, waaronder ook de bestrijding van money laundering,
terrorisme financiering en wapenhandel- en verspreiding financiering.
Kroll heeft ingestemd, op Surinames verzoek, om begin juni een missie
naar Suriname uit te sturen om het assessment uit te voeren. Het
assessment rapport zal aan de Anti-Money Laundering Steering Council
worden opgeleverd op of omstreeks juni 2024. Kroll zal op beleidsniveau
met actoren praten, maar ook op operationeel en technisch niveau.Tevens
zullen technische mensen, met name vanuit het Openbaar Ministerie, de
Centrale Bank, Korps Politie Suriname, de Raad Internationale Sancties
en ook van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, als ook Justitie
en Politie, hun lijst over de hoog geprioriteerde acties,
geïnventariseerd, communiceren met een vertegenwoordiger vanuit het
parlement. Deze vertegenwoordiger heeft meer de positie van een observer
binnen de consul, om uit die observatie na te gaan waar de inspanningen
van De Nationale Assemblee op gericht zijn. De technische mensen zullen
de inventarisatie, voor wat wetgeving betreft, voorleggen aan de
voorzitter van het parlement om te kunnen nagaan wanneer deze
wetgevingsproducten op de agenda kunnen worden gebracht om het proces in
gang te zetten welke moeten resulteren in openbare debatten rond de
wetgeving ten einde die goed gekeurd te krijgen op weg naar de
publicatie zodat ze in werking kunnen treden.President Chan Santokhi, als  voorzitter van de Steering Council, heeft dinsdag een update gekregen van alle activiteiten die er de afgelopen periode verricht zijn om stappen te zetten in het adresseren van de hiaten in het Surinaamse rechtssysteem. Met name is gesteld om de hoog geprioriteerde acties als eerst te adresseren.