Theoretische alsook praktische rijexamens vanwege de covid-19 pandemie afgelast

Het Korps Politie Suriname deelt hierbij mede dat vanwege de covid-19 pandemie de theoretische alsook de praktische rijexamens van donderdag 24 december zijn afgelast. De afdeling rijexamen zal op maandag 28 december wederom van start gaan met de examens.
Alvorens de examenlocaties te betreden, wordt aan alle belanghebbenden gevraagd gevolg te geven aan het dragen van een mondkapje, het ontsmetten van de handen en mogelijk het meten van de lichaamstemperatuur.
Let wel: Mensen die hoesten en/of koorts hebben zullen niet tot de locaties van de afdeling rijexamen worden toegelaten.
Samen zorgen wij voor onze gezondheid! ………… (Pol)

Lees verder

Bron: Korps Politie Suriname