Theo Pengel nieuwe voorzitter plantage La Prosperité

05/09/2021 08:08

-
Van onze redactie


 

PARAMARIBO –
Theo Pengel is de komende vijf jaar voorzitter van het bestuur van plantage La Prosperité, in de volksmond bekend als Bersaba. In een persbericht geeft het jonge bestuur aan te beseffen dat er veel werk aan de winkel is. “Daarom tracht het met de inzet, creativiteit en vereende krachten van erfgenamen, donateurs en diverse deskundigen de plantage te ontwikkelen. Het bestuur staat open voor samenwerking met eenieder om de plantage tot bloei te brengen”, wordt zaterdag benadrukt.

De verkiezingen voor een nieuw bestuur vonden al op 21 maart
plaats. Pengel en kandidaat-voorzitter Kenneth Hendrison kregen
toen elk 94 stemmen, terwijl de derde kandidaat, Q. Peroti, 38
mensen achter zich kreeg. Vanwege het late uur vond er die dag geen
herstemming plaats, ook omdat zowel Pengel als Hendrison aangaf na
te zullen gaan als samenwerken mogelijk is.

Volgens het persbericht van Pengel zijn er tussen beide
voorzitters, met ondersteuning van deskundigen en ouderen van de
plantage, enkele pogingen ondernomen en gesprekken gevoerd om tot
samenwerking over te gaan en één bestuur te vormen. Echter, deze
pogingen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom werd
er op 18 juli wederom een algemene ledenvergadering (alv)
uitgeschreven.

Daarvoor waren alle kandidaat-voorzitters, overige
bestuurskandidaten, erfgenamen en nazaten uitgenodigd, maar
Hendrison trok zich per e-mail terug en gaf aan niet verder deel te
nemen aan de verkiezingen. In de alv werd vervolgens door de
meerderheid besloten om het bestuur onder voorzitterschap van
Pengel voor de komende vijf jaar te kiezen.

Op 15 augustus vond de bestuursoverdracht aan Pengel plaats door
gewezen voorzitter Elviera Sandie. In het nieuwe plantagebestuur
zitten verder Rachelle Groenveld (secretaris), Xaviera Plet
(penningmeester) en de commissarissen Kimberly, Chevelle en Claid
Plet en Melissa Pocorni.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen