Test- en opsporingsbeleid Covid-19 gewijzigd

20/09/2021 18:26

-
Ivan Cairo


: dWT Archief
 

PARAMARIBO –
Het ministerie van Volksgezondheid heeft het beleid met betrekking tot Covid-19-testen en het opsporen van mogelijke besmettingsgevallen gewijzigd. Met ingang van maandag (vandaag) moeten alle swabposten overgaan tot het uitvoeren van antigeen-sneltesten. Hierdoor kan men binnen twintig minuten beschikken over een resultaat, meldt Volksgezondheid in een brief aan de ziekenhuizen en andere instituten in de gezondheidszorg. Vanaf maandag wordt bij BOG, de ziekenhuizen alsook de RGD-posten Limesgracht, Latour, Geyersvlijt en Meerzorg gewerkt met sneltesten. In de loop van de week volgen de andere posten.

“De sneltesten worden ingezet om de wachttijd te verkorten,”
zegt VG-minister Amar Ramadhin tegen de Ware Tijd. Directeur Rakesh
Gajadhar-Sukul voegt eraan toe dat de resultaten “snel binnen zijn
met goede sensitieve en specifieke sneltesten”. Wat betreft het
stoppen met de contact tracing zegt de directeur dat alle krachten
efficiënt gebruikt moeten worden tijdens de crisis. “Het
positiviteitspercentage is hoog”, wijst minister Ramadhin op de
directe aanleiding voor het niet meer opsporen van mogelijke
besmettingsgevallen. “Huisgenoten van positieven moeten sowieso in
quarantaine”, benadrukt de bewindsman. Bovendien, door het gebrek
aan artsen en ander ondersteunend personeel was de contact tracing
vrijwel niet meer te doen.

Een andere maatregel is dat patiënten die opgenomen worden in de
ziekenhuizen vroegtijdig met een zuurstofconcentrator uit de
ziekenhuizen kunnen worden ontslagen indien men herstellende en
stabiel is. “Hierdoor wordt een hoge turnover gestreefd waarbij
maximale winst behaald kan worden,” stelt Volksgezondheid in de
brief aan de betrokkenen in de medische sector. Gesteld wordt dat
Suriname thans te kampen heeft met “ongekende hoge
besmettingsaantallen, waarbij mensen moeizaam opgenomen kunnen
worden vanwege beperkte opname capaciteit door gebrekkig human
resources en beperkte financiële middelen”.

Om de coördinatie van het ministerie te versterken, is een
financiële projectleider aangesteld om met name aandacht te
besteden aan tijdige betalingen en declaraties van zowel de
Covid-zorg als de vaccinatiecampagne. Ook is een coördinator
aangesteld wat betreft “bedden in de ziekenhuizen”, alsmede een
interim-manager voor 178 en monitoring thuisisolatie, en een
externe deskundige voor het coördineren van de communicatie.


 
Tweet