Terugweg uit ratingcrisis wordt moeizaam proces

03/04/2021 19:00 – Ivan Cairo

Suriname heeft volgens DOE-voorzitter Steven Alfaisie geen keus dan in zee te gaan met het IMF op basis van IMF-voorwaarden. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Het wordt geen makkelijke opgave om Suriname te halen uit de kredietcrisis waarin het verkeert. De kredietwaardigheid van het land gaat sinds juni vorig jaar als een jojo op en neer, omdat buitenlandse schulden niet betaald kunnen worden. Donderdag verlaagde Fitch Ratings de langetermijn kredietrating (IDR) voor vreemde valutaschulden van ‘C’ naar ‘RD’, restricted default, wat een waarschuwing is voor potentiële investeerders. De rating voor de Oppenheimer-obligatieleningen is gebracht naar ‘D’, default, wat aangeeft dat obligatiehouders niet betaald zijn.
Het zal zeker twee tot tweeënhalf jaar duren voordat Suriname mogelijk weer in de regionen van een B min-beoordeling of hoger komt, zegt analist Kelli Bissett-Tom van Fitch Ratings tijdens een Zoominterview met de Ware Tijd. Dit blijkt uit de ervaring met landen die in een schulden- en financieel-economische crisis verkeren en een herstructureringsprogramma uitvoeren om daaruit te komen. Intussen heeft de regering een Crisis- en Herstelplan gemaakt dat , maar deze moet nog aangeboden en goedgekeurd worden door het parlement, waarna de uitvoering kan beginnen.

Wanbetaling
De verlaging van de IDR van Suriname naar ‘RD’ weerspiegelt het niet aflossen van 49,8 miljoen US dollar op de obligaties die in 2023 en 2026 vervallen. Het bedrag moest uiterlijk 31 maart betaald worden. “Dit markeert een geval van wanbetaling onder de criteria van Fitch met betrekking tot de IDR van het land”, zegt het ratingbureau in zijn rapport.
Nog een halfjaarlijkse rentebetaling van 25,4 miljoen US dollar is verschuldigd op 26 april op de obligaties van 2026. In totaal moet Suriname binnen de komende dertig dagen 75,3 miljoen US dollar op de obligatieschulden aflossen.
Intussen gaan de onderhandelingen met de schuldeisers voor een uitgebreide herstructurering van de obligatieleningen door. Echter, het is een moeizaam traject. De autoriteiten voeren ook gesprekken met het IMF voor financiële steun, maar partijen hebben nog geen akkoord bereikt.

Deviezenreserve ontoereikend
Bissett-Tom merkt op dat vanaf vorig jaar januari Fitch Surinames ratings naar de laagste regionen bijstelde omdat geconstateerd werd dat het land onder enorme druk was gekomen om zijn schuldverplichtingen na te komen. Behalve dat de deviezenreserves fors omlaag waren gegaan, waren ook de fiscale cijfers van Suriname niet rooskleurig. De aanwezige deviezenvoorraad was niet voldoende om buitenlandse leningen af te lossen. Dat geld werd onder meer gebruikt om importen veilig te stellen, de lokale munt te verdedigen en lokale banken te ondersteunen, wat volgens haar niet vreemd is voor landen die in soortgelijke problemen als Suriname verkeren. De analist ziet Suriname voorlopig zonder een IMF-programma niet snel uit de problemen komen.
Wanneer het land weer zijn schulden betaalt of overeenstemming heeft bereikt met schuldeisers en er sprake of zicht is op een duurzaam aflossingsschema zal de kredietrating weer naar boven bijgesteld worden. Om in de hogere regionen vanaf B-min te komen zal eerst verbetering van de macro-economische situatie moeten worden gerealiseerd gekoppeld aan een overheidsbegroting die in balans is en door verhoogde economische activiteiten ook meer overheidsinkomsten zullen zijn.

Populistisch beleid slecht
De downgrading laat zien dat populistisch beleid “uiteindelijk altijd fataal zal zijn en dat wij met zijn allen de pijn moeten dragen”, zegt DOE-voorzitter Steven Alfaisie. “Het heeft niet alleen betrekking op de vorige regering, maar ook op de huidige die nu reeds is begonnen met populisme en nepotisme. Naast populisme moet het duidelijk zijn dat we nu corruptie en nepotisme tot het minimale moeten terugdringen, omdat dit ook bijdraagt tot deze situatie en gevolgen. De focus is dan niet op regeren voor algemeen belang maar voor eigen belang, posities, macht, et cetera. Professionalisme en excellence behoren niet tot de prioriteiten”, voegt hij eraan toe. De politicus hoopt dat het volk geleerd heeft en niet weer zal lopen achter ‘zulke leiders’.
Hoewel Suriname in feite failliet is daar de schulden niet betaald kunnen worden, is “het voordeel van een land dat de obligatiehouders de bezittingen niet kunnen veilen om toch aan hun investeringsgelden en rentes te komen”. Wel is duidelijk dat Suriname nu een hoog risicoland is voor buitenlandse investeerders en kapitaalverschaffers om zaken mee te doen.
Suriname heeft volgens Alfaisie nu echt geen keus dan in zee te gaan met het IMF op basis van IMF-voorwaarden. Er zijn geen alternatieven meer. “De regering moet ook ophouden het volk knollen voor citroenen te proberen te verkopen met een zogenaamde homegrown herstelplan. Deze regering moet serieuzer worden en vooral eerlijk communiceren met het totale volk. Laten ze eerlijk aangeven dat er populistische taal is gebezigd tijdens de verkiezingscampagne en dat de realiteit anders is”, stelt de partijleider.
Hij erkent dat het doorvoeren van alle door IMF voorgestelde maatregelen pijnlijk zullen … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname