Tekort medicijnen mogelijk binnen week opgeheven

06/04/2021 10:03 – Amanda Palis
PARAMARIBO – Er is een zucht van opluchting hoorbaar bij Ryan de Gama, directeur van het Bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname (BGVS). In een marathonbespreking maandag met de ministers van Volksgezondheid en Financiën en Planning is afgesproken dat de regering in vier maandelijkse termijnen 3,5 miljoen US dollar, de schuld bij het bedrijf, zal aflossen, zegt de directeur tegen de Ware Tijd.
Omdat het bedrijf geen geld heeft kan de medicijnvoorraad vanuit het buitenland niet worden aangevuld en is er een tekort aan sommige medicamenten, waaronder antibiotica. Het ministerie van Volksgezondheid stelt dat de betaalachterstand is ontstaan omdat de toenmalige regering in de periode van 2019-2020 niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. “Dit is voortgevloeid uit een regeling tussen de overheid en de ziekenhuizen met het BGVS. Door de slechte financiële positie van de ziekenhuizen heeft de toenmalige overheid een regeling getroffen”, vertelt Soenita Nannan Panday, medisch directeur van ’s Lands Hospitaal. Die regeling hield in dat om te voorkomen dat de zorginstellingen de ligdagtarieven zouden verhogen, ze ‘gratis’ medicijnen kregen van het BGVS. De rekening daarvoor zou worden betaald door de regering.
Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft nadat deze regeling onder zijn aandacht was gebracht die meteen stopgezet. “Het blijven leveren van medicijnen aan de zorginstellingen zonder betaling heeft geleid tot de grote problemen. Gelukkig is dat per 1 januari 2021 stopgezet en moeten de instellingen betalen voor wat zij afnemen”, zegt De Gama. Hij verwacht dat deze maatregel tot weer andere problemen zal leiden. “Omdat de ziekenhuizen nu zelf moeten betalen is ter tafel gekomen, het verhogen van de ligdagtarieven, zodat ze geld kunnen binnenhalen.” Het tekort aan medicamenten is volgens Nannan Panday niet een nieuw probleem. Medische specialisten hebben met medeweten van de ziekenhuisdirecties aan de bel getrokken bij Volksgezondheid. “Het ministerie heeft toen meteen actie ondernomen. Wat ook druk heeft gelegd op de bevoorrading van de medicijnen is de Covid-19-zorg. Die vereist meer medicatie”, zegt Nannan Panday.
Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het werkt aan een oplossing om de bevoorrading van medicijnen weer op peil te brengen en hoopt binnen een week een voorraad te laten invliegen met extra geld dat het ministerie van Financiën en Planning beschikbaar stelt. De medicamenten worden binnengehaald door het BGVS in samenspraak met Volksgezondheid nadat deze de garantie heeft gegeven het geld vrij te maken. “Normaal worden de medicijnen rechtstreeks van de fabrikant in verre landen zoals Maleisië binnengehaald, maar we zullen nu naar de groothandel moeten gaan in Nederland om ze zo snel als mogelijk binnen te halen”, vertelt De Gama. “Weliswaar zijn de medicijnen dan wat duurder, ook omdat ze worden ingevlogen, maar we hebben liever dat dan helemaal geen medicijnen.”
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname