SZF 40 jaar: Na vier decennia bijna weer bij af

29/03/2021 18:00 – Aidy Pinas-Agodeba

 
PARAMARIBO – Het Staatsziekenfonds (SZF) mag dit jaar veertig kaarsjes uitblazen. Gelet op de rol die deze instelling vervult, is het nu de tijd om de organisatie te verzelfstandigen. Echter, eerst moeten zaken die in het verleden verkeerd zijn aangepakt gecorrigeerd worden. Een goed managementteam is daarbij zeer noodzakelijk.
Er was een tijd dat er in Suriname geen ziektekostenverzekering bestond voor werknemers. Dat die periode er eens was zal velen verwonderen. Dat geeft ook aan hoe belangrijk het Staatsziekenfonds (SZF) is voor Suriname; gewoon niet weg te denken.
Agneta Rellum is 42 jaar in dienst van de overheid geweest en kent die periode nog. “Ik weet nog de eerste keer toen ik begreep dat ik verzekerd was, mijn kinderen en ik! Dat was ongebruikelijk in die tijd. Er ging wel wat af van het loon toen denk ik, maar het was een fijn gevoel om verzekerd te zijn.”
Of ze nu nog tevreden is? “Absoluut niet! Als gepensioneerde ambtenaar en kankeroverlevende is het betalen van medicijnen een struggle.” Ze gaat kwitanties halen en laat zien wat ze bij een apotheek heeft moeten betalen in zes maanden tijd. “Ik ben zelfs te moe om te gaan vragen of ik restitutie krijg.”
Stephen Comvalius had vanaf 2006 gedurende acht jaar de leiding over het SZF. Volgens hem nam hij in december van dat jaar het roer met nul cent over. Het land verkeerde in een moeilijke situatie en dus ook het SZF. Met kunst- en vliegwerk kon de organisatie toch het hoofd boven water houden. “Regering-Venetiaan had het land overgenomen van Wijdenbosch en er was geen geld. Het SZF is in 1981 opgericht en vanaf 1984 begon het al problemen te geven. Ik had een strakke begrotingsdiscipline en dat heeft geholpen om SZF weer op poten te krijgen. Ik ben het product ook gaan verkopen en geld dat naar buiten moest komen heb ik zoveel mogelijk binnen het bedrijf gehouden, waardoor we meer grip konden krijgen. Op gegeven moment was alles in orde en werd iedereen op tijd betaald”, vertelt Comvalius.

Naast de gezondmaking van de instelling was het ook noodzakelijk om fysiek uit te breiden. De tweede vleugel van het SZF werd toen bijgebouwd. Daarnaast werden er ook SZF-apotheken opgericht. Er werden noodzakelijke beleidsmaatregelen uitgevoerd om zowel de organisatie als dienstverlening verder te verbeteren. Comvalius vindt onder meer de beschikbaarheid van medicatie heel belangrijk. “Er werd ervoor gezorgd dat medicatie op tijd werd gehaald en dus beschikbaar was voor de gemeenschap.” Nu is het verhaal anders en wordt volgens informatie van Comvalius zeker het gros van de medicijnen geïmporteerd door een apotheek en er moet centraal van deze apotheek geleend of gekocht worden. Dit vindt hij geen gezonde zaak, omdat BGVS verantwoordelijk is voor de voorziening van medicijnen.

Switch
Vanaf 2010 waren er nieuwe gedachtenover het zorgsysteem en in 2014 is de Nationale Basiszorgverzekering geïntroduceerd. Het oude systeem van on- en minvermogendenkaarten kwam te vervallen. Comvalius werd toen aan een kant gezet. “Ik heb er alle begrip voor gehad, maar men heeft dit niet kundig gedaan.” Hij vindt dat het fonds vanaf 2014, toen het beleid werd omgegooid, geen ontwikkeling heeft gekend. Er zijn inderdaad wat vernieuwingen doorgevoerd, maar geen van deze zaken heeft bijgedragen aan de groei van de instelling, integendeel, vindt hij.
De zorg is in de voorbije jaren langzaam onbetaalbaar en onbestuurbaar gemaakt. Comvalius heeft intussen zijn ideeën over hoe de organisatie en de zorg aan te pakken gedeeld met minister Saskia Walden van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Comvalius stelt dat, uitgaande van de begroting van 2019-2020, er voldoende geld beschikbaar is om de zorg weer te fixen, maar dat zal een mindshift van de regering vergen.
Volgens het plan van Comvalius zal de regering in actie moeten komen anders zullen de problemen in de zorg verder blijven groeien en de ellende verder toenemen. Er moet gekeken worden naar de geldstromen, hoe werkt de economie en er moet fiscale ruimte gecreëerd worden.
Hij onderstreept dat Suriname nog steeds een verzorgingsstaat is. De regering zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen en ervoor moe-ten zorgen dat instituten op degewenste manier gaan functioneren. Controle is gewenst, maar ook een goed plan van wat nu wel en niet kan. Het SZF moet een onafhankelijke instelling worden en de zorg moet ook uit de commerciële sfeer gehaald worden, geeft Comvalius mee als advies.

Politieke invloed
Dennis Raghoe, hoofd Medische Dienst van het SZF, werkt elke dag, ondanks de ontwikkeling rondom hem, gefocust en met passie door. Ditdoet hij al gedurende veertien jaar. Hij heeft het SZF in deze periode in verschillende functies gediend. Rag-hoe is begonnen als coördinator Medische Dienst en werd later ook … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname