SWM: “Watervoorziening blijft gegarandeerd”

De directie van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) garandeert ondanks de verscherpte acties van de bond dat de watervoorziening gegarandeerd is. Dit schrijft de SWM in een persbericht.
De actiegroep die opkomt voor de belangen van de medewerkers bij de SWM heeft haar acties verscherpt. De verscherping houdt in dat de dispensatie van medewerkers van de afdeling Productie werkzaam op de diverse productiestations, per heden 8 september 2021 is ingetrokken, aldus de SWM.
“De directie verzekerd de gemeenschap dat de productie en distributie van water normaal voortgang zullen hebben. De watervoorziening blijft dus gegarandeerd”, schrijft de waterleidingmaatschappij.
Eerder zei bondsvoorzitter Dwayne Cairo dat de watervoorziening niet optimaal zal zijn. De algemene ledenvergadering van de Surinaamsche Waterleiding Werknemersorganisatie (SWWO) heeft het bod over de toelagen dat de SWM-directie heeft gedaan afgewezen.
Cairo zei dat de medewerkers van de SWM vanaf 2016 inleveren. “Tot twee keer toe zijn we solidair geweest met de ambtenaren. Maar wanneer het de ambtenaren goed gaat krijgen de SWM’ers niets. De ambtenaren hebben twee jaar terug 25 procent loonsverhoging ontvangen. Dit jaar SRD 1.000 vanaf januari. De SWM heeft dat niet ontvangen”, betreurt bondsvoorzitter Cairo.