SWM-medewerkers blijven in beraad

De medewerkers van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) blijven in beraad omdat ze zich niet kunnen terugvinden in het bod dat op tafel is gelegd door SWM-directeur Marlon Oosterling.
De Bemiddelingsraad voor geheel Suriname is bij deze zaak betrokken om een middenweg te vinden in het dispuut tussen de twee besturen van de werknemersbond.
Het nieuwgekozen bestuur heeft een verzoek ingediend voor een referendum. Helaas is dit verzoek niet gehonoreerd. Alhoewel het nieuwe bestuur zich niet kan terugvinden in het besluit van de Bemiddelingsraad, is zij akkoord gegaan met een voorlopige oplossing die door de Bemiddelingsraad is aangeboden.
De Bemiddelingsraad heeft te kennen gegeven geen rechtsgeldig bestuur te willen aanwijzen. Ondanks de wet de mogelijkheid biedt om dit als oplossing te gebruiken in zo een dispuut.
Vooralsnog blijven de medewerkers van de SWM in beraad. Dit is vrijdag door de leden besloten op een algemene ledenvergadering (ALV). De acties worden onder leiding van de nieuwe bondsvoorzitter, Dwayne Cairo, gevoerd.