SWM garandeert samenleving betrouwbaar drinkwater – De Boodschap

Al geruime tijd doen via diverse kanalen waaronder de sociale media geruchten en verhalen de ronde over vermeende vervuiling met cyanide van het drinkwater van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, de SWM. De SWM benadrukt dat deze verhalen volledig verzonnen zijn en absoluut niet op waarheid berusten. Het waterbedrijf dat ISO 9001: 2015 gecertificeerd is, hanteert als leverancier van drinkwater ten behoeve van de totale Surinaamse gemeenschap altijd de hoogste normen en standaarden als het gaat om de kwaliteit en veiligheid van het geproduceerde water.
SWM verzekert de gemeenschap dat haar drinkwater veilig is voor consumptie en nog steeds voldoet aan nationale en internationale normen en voorschriften. Sinds 4 mei jongstleden worden via een aangescherpt monitoringssysteem met regelmaat watermonsters getrokken bij de waterbronnen en getest op vooral de chemische kwaliteit. Volgens de United States Environmental Protection Agency, (EPA) is de aanwezigheid van meer dan 0.2 mg cyanide per liter drinkwater schadelijk voor de mens. Bij de Europese wetgeving is de grens gesteld op 0.05 mg per liter, terwijl de WHO een grens van 0.5 mg per liter hanteert. Tot nu toe is er geen overschrijding van bovengenoemde hoeveelheden geconstateerd. Op alle locaties waar watermonsters zijn getrokken is de waarde steeds kleiner dan 0.01 mg per liter (