Switi Watra-petitie tegen vervuiling rivier

07/04/2021 00:00 – Amanda Palis

Dylan de Gruijl, communicatiemedewerker van WWF, vindt dat skalians moeten worden verboden. Echter, er is nog geen beleid daarvoor. : dWT Archief  
PARAMARIBO – Het beschermen van onze rivieren en kreken is volgens WWF Guianas van belang voor mens en natuur. Daarom is ze met de Switi Watra petitie begonnen die tot eind van het jaar online kan worden ondertekend. “Hiermee willen we aandacht vragen voor zaken die onze waterwegen vervuilen zoals kwik en skalians”, zegt Dylan de Gruijl, communicatie medewerker van WWF.
Er is nog geen definitief aantal handtekeningen bepaald en ook een datum voor het indienen van de petitie en aan wie het zal worden aangeboden moet nog worden vastgesteld. “Feit is dat wij zoveel mogelijk handtekeningen willen verzamelen en bewustwording willen creëren bij de samenleving en beleidsmakers.”
Rivieren en kreken worden vooral vervuild door kwik dat wordt gebruikt in de kleinschalige goudsector, maar ook skalians dragen daar aan bij. “Sinds Suriname in 2018 het Minimata-verdrag heeft medeondertekend zijn er nog geen definitieve stappen ondernomen om kwik gefaseerd uit te bannen”, zegt De Gruijl. Het verdrag heeft als doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen door de mens veroorzaakte uitstoot van kwik.
De Gruijl vindt dat skalians moeten worden verboden, maar er is nog geen beleid daarvoor. “Met het aanpassen van onze milieuwet kan er zeker op wettelijke basis worden gekeken hoe de vervuiling door de goudsector te minimaliseren of tegen te gaan”. Hij beseft wel dat veel mensen hun inkomen halen uit de goudsector en dat je hen dat niet zomaar kan afnemen. “Maar er moet gekeken worden hoe de invloed en gevolgen van de vervuiling voor de bevolking te minimaliseren en daarvoor zijn er wetten nodig.” Plastic afval Terwijl de petitie loopt zullen ook projecten worden uitgevoerd om voorlichting te geven aan de gemeenschappen en de kleinschalige goudzoekers. “We willen deze gemeenschappen kwikvrije manieren van goudwinning laten zien en ze aanmoedigen om dit in de praktijk te brengen. Het is niet de bedoeling dat we aan de zijlijn staan en oproepen dat de petitie wordt getekend.” Naast het tegengaan van kwik vervuiling praat WWF Guianas ook over het terugdringen van vervuiling door plastic afval. “We kijken samen met andere organisaties zoals Support Recycling Suriname hoe de bewustwording aangepakt kan worden”, zegt De Gruijl.-.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname