Swamipersad: “Je kan iemand met een beschikking niet thuis zetten”

Vakbondsman Glenn Swamipersad is er niet over te spreken dat minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), ambtenaren die begin dit jaar in dienst zijn genomen heeft thuis gezet. “Dit besluit is onacceptabel,” zegt Swamipersad. Het gaat volgens hem om personen met beschikkingen, die door de vorige regering zijn aangetrokken.
De vakbondsman, die voorzitter is van de Bond Personeel Openbare Werken (BPOW) tevens penningmeester bij CLO, zegt dat de bond deze beslissing afkeurt. Hij vindt niet dat iemand met een beschikking thuis kan worden gezet. Het in dienst nemen van personen kort vóór de verkiezingen is geen nieuwigheid. Verschillende regeringen hebben dat gedaan. Swamipersad keurt het gedrag van de minister in deze kwestie af.
“Wanneer iemand zich met een aanmeldingsbrief aanmeldt, was ik mijn handen in onschuld. Maar als iemand zich aanmeldt met een beschikking kan je de persoon niet naar huis te sturen of thuis zetten,” beweert de vakbondsman. De mededeling dat de regering geen geld heeft rechtvaardigt de handelwijze van de minister niet, omdat er altijd bekeken kan worden hoe deze mensen te behouden en in te zetten. Deze personen zijn al ruim acht maanden in dienst en hebben nooit een cent ontvangen.
“Ik vraag de ministers om rancune en wrok achterwege te laten.” Volgens hem zouden we met zijn allen mekaar moeten ondersteunen in deze moeilijke tijd. Hij verwijst naar de private sector waar werknemers het verschrikkelijk moeilijk hebben.
De federatie heeft intussen al twee keer de ministers aangeschreven om hun besluit te herzien. “Wij willen niet grijpen naar het machtigste middel, daarom blijven wij praten,” stelt de vakbondsman. De bond wil middels dialoog zaken oplossen. Daarom is gevraagd om ontvangen te worden, maar er is tot nu toe geen reactie ontvangen.
Niet alleen bij OW maar ook op andere ministeries zijn er personen in dienst genomen, die nog geen geld hebben gekregen en ook zijn thuis gezet. “Actievoeren is op dit moment niet het punt, maar wij zullen dit niet accepteren.”

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald