SVJ staat volledig achter protest Media Collectief

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) staat volledig achter de inhoud van de protestbrief die door leden en niet-leden, gebundeld in het Media Collectief, is ingediend bij het Kabinet van de President en kopie conforme is verstuurd naar De Nationale Assemblee (DNA). Dit schrijft het SVJ-bestuur in een vandaag uitgegeven verklaring.
Het SVJ-bestuur is vanaf het voortraject, ruimschoots geïnformeerd over het initiatief van het Media Collectief en heeft daarover haar zegen uitgesproken, alsook alle medewerking toegezegd.`Het verslag aan het bestuur van de SVJ, is dat het Media Collectief binnen “afzienbare tijd” een reactie tegemoet mag zien met betrekking tot de aangekaarte vraagstukken. Op de regering wordt dan ook een beroep gedaan om inderdaad binnen “afzienbare tijd” haar nieuwe inzichten met betrekking tot de inrichting van persmomenten en het mediabeleid te delen met het Media Collectief.
Extra aandacht wordt gevraagd voor het stroomlijnen van het communicatiebeleid vanuit het Kabinet van de President en het Kabinet van de Vicepresident. Daarnaast mag de rol van de Communicatiedienst Suriname (CDS) het werk van de vrije en onafhankelijke pers niet in de wielen rijden.
Ten slotte wenst het SVJ-bestuur het uitgangspunt van het Media Collectief te benadrukken: “Als laatste wensen wij u en uw regering kenbaar te maken dat wij niet onwelwillend zijn, maar dat goede communicatie de sleutel is voor een beter en mooier Suriname voor ons allen”, aldus SVJ-voorzitter Carla Boëtius.