SVJ bezorgd over beknotting media in uitoefenen werkzaamheden

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van voorvallen, die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan, waarbij de media werd beknot in het uitoefenen van haar taak. Het meest recente incident heeft zich dinsdag voorgedaan bij de traditionele Bigi Sma Dey, die onder auspiciën van het Bureau van de first lady door het Kabinet van de President was georganiseerd.
Mediawerkers zijn van het terrein verwijderd en andere collega’s is de toegang tot het vroegere Flamboyant Park, waar het evenement werd gehouden, ontzegd. Hun is meegedeeld dat alleen de Communicatiedienst Suriname (CDS) het evenement mocht verslaan. De SVJ is ook geïnformeerd, dat in Nickerie de media ook niet is toegestaan, de aankomst van de first lady het afgelopen weekeinde in voornoemd district, te verslaan. Slechts CDS-medewerkers en die van het Burger Informatie Centrum Nickerie, hadden toegang.
Deze gang van zaken wordt met klem afgewezen en ten stelligste afgekeurd door de SVJ. De vereniging zal blijven protesteren tegen centralisatie van overheidsinformatie of pogingen daartoe door de regering en haar werkarmen, schrijft de journalistenvereniging in een verklaring. De argumenten en redenen die door de CDS-coördinator zijn gepresenteerd tijdens een persconferentie dinsdagmiddag, waarom de pers bij de Bigi Sma Dey is geweerd, zijn niet steekhoudend en daarom onacceptabel voor de vereniging.
Al decennialang worden door de Surinaamse overheid (sociale) evenementen georganiseerd, waarvoor de media geen speciale uitnodiging krijgt en altijd toegang heeft om daarvan verslag te doen. De Bigi Sma Dey, die door het Kabinet van de President wordt georganiseerd, is daar een van. Dat mediawerkers en persfotografen zijn geweerd, omdat ze geen uitnodiging hadden voor de activiteit, is voor de SVJ geen valide reden.
Als er bij de regering nieuwe inzichten zijn op het stuk van toelating van de pers bij overheidsevenementen, zou die ook vooraf op een fatsoenlijke wijze met de media gecommuniceerd moeten worden. Dat is nimmer gebeurd en het lijkt erop, dat maatregelen met betrekking tot de pers op basis van ad hoc-besluiten worden genomen.
In aanloop naar de regeringsformatie hebben de toenmalige aankomende coalitie leiders tijdens de hearing met de SVJ aangegeven, dat de nieuwe regering eentransparante communicatie met de pers zal hebben. In de praktijk blijkt echter dat er op dat stuk veel brokken worden gemaakt.
Gezien het feit dat deze zaken een trend beginnen te worden en steeds worden afgedaan als ‘fouten’ en ‘miscommunicatie’ voelt de SVJ zich geroepen aan de bel te trekken en de autoriteiten te herinneren aan de beloften en toezeggingen die gedaan zijn. De regering en haar werkarmen dienen te beseffen dat geen enkele democratische samenleving goed kan gedijen wanneer er sprake is van beknotting, beperking en/of belemmering van de vrije pers om haar werk te doen.
“Persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting behoren tot de pilaren van de democratische rechtsstaat. Daarom worden de regering en haar werkarmen opgeroepen om indachtig het in de Surinaamse grondwet verankerde recht van vrije meningsuiting en persvrijheid, erop toe te zien, dat de media ongehinderd haar werk kan doen,” schrijft SVJ in een verklaring.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald