SVJ bezorgd om bejeging Surinaamse pers

17/12/2020 23:16 – Van onze redactie

: VJV  
PARAMARIBO – De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) uit in een verklaring haar ernstige bezorgdheid over de bejegening van de media door de regering. Directe aanleiding is het weren van journalisten dinsdag bij het vroegere Flamboyant Park om verslag te doen van de traditionele Bigisma Dey die het kabinet van de president voor senioren-burgers houdt.
“De SVJ heeft met grote bezorgdheidkennis genomen van voorvallen, die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan, waarbij de media werd beknot in het uitoefenen van haar taak. Het meest recente incident heeft zich dinsdag voorgedaan bij de traditionele Bigisma Dey, die onderauspici​ë​n van het bureau van de first lady door het kabinet van de president wasgeorganiseerd. Mediawerkers zijn van het terrein verwijderd en andere collega’s is detoegang tot het vroegere Flamboyant Park, waar het evenement werd gehouden, ontzegd”, aldus de journalistenvereniging.
Verslaggevers was meegedeeld dat alleen de Communicatie Dienst Suriname (CDS) het evenement mocht verslaan. De SVJ is ook geïnformeerd, dat in Nickerie de media ook niet is toegestaan, deaankomst van de first lady het afgelopen weekeinde in voornoemd district, teverslaan. Daar hadden alleen medewerkers van de CDS en het Burger InformatieCentrum van Nickerie, toegang. “Deze gang van zaken wordt met klem afgewezen en ten stelligste afgekeurd door de SVJ. De Vereniging zal blijven protesteren tegen centralisatie van overheidsinformatie of pogingen daartoe door de regering en haarwerkarmen”.
De organisatie vindt de door Alven Roosveld, coördinator van de CDS, tijdens een persconferentie aangevoerde argumenten waarom de pers is geweerd “niet steekhoudend en derhalve onacceptabel”. Al decennialang worden door de Surinaamse overheid (sociale) evenementen georganiseerd, waarvoor de media geen speciale uitnodiging krijgt en altijd toegang heeft om daarvan verslag te doen. De Bigisma Dey die door het kabinet van depresident wordt georganiseerd is daar een van.
“Dat mediawerkers en persgrafen zijn geweerd omdat ze geen uitnodiging hadden voor de activiteit, is voor de SVJ geen valide reden. Indien er bij de regering nieuwe inzichten zijn op het stuk van toelating van de pers bij overheidsevenementen, zou dat ook vooraf op een fatsoenlijke wijze met de media gecommuniceerd moeten worden. Dat is nimmer gebeurd en het lijkt erop, dat maatregelen met betrekking tot de pers op basis van adhoc-besluiten worden genomen”, stelt de verening.
Verder wordt aangegeven dat in aanloop naar de regeringsformatie de toenmalige aankomende coalitieleiders tijdens de hearing met de SVJ hadden aangegeven, dat de nieuwe regering een transparante communicatie met de pers zal hebben. In de praktijk blijkt echter dat er op dat stuk veel brokken worden gemaakt. Gezien het feit dat deze zaken een trend beginnen te worden en steeds worden afgedaan als “fouten” en “miscommunicatie” voelt de SVJ zich geroepen aan de bel te trekken en de autoriteiten te herinneren aan de beloften en toezeggingen diegedaan zijn.
“De regering en haar werkarmen dienen te beseffen dat geen enkele democratische samenleving goed kan gedijen wanneer er sprake is van beknotting, beperking en/of belemmering van de vrije pers om haar werk te doen. Persvrijheid en het recht van vrije meningsuiting behoren tot de pilaren van de democratische rechtsstaat. Daarom worden de regering en haar werkarmen opgeroepen om indachtig het in de Surinaamse grondwet verankerd recht van vrije meningsuiting en persvrijheid, erop toe te zien, dat de media ongehinderd haar werk kan doen”, stelt de journalistenvereniging.
  Tweet
 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname