Survam: “Ze lappen de Wet basiszorg aan hun laars”

De groep van laboratoriumpersoneel en fysiotherapeuten wil verhoging van de tarieven van de diensten die ze aanbieden, maar kunnen niet aangeven hoe ze komen aan de verhoogde bedragen. Ronny Bardan, voorzitter van de Surinaamse Verenging van Assurantiemaatschappijen (Survam) geeft tegenover Suriname Herald te kennen, dat de verzekeringsbedrijven ieder keer als de boeman worden gezien.
De genoemde groepen willen tariefsverhoging zonder een gedegen rekenmodel te presenteren hoe ze aan de tarieven komen. Bardan legt uit dat partijen hun tarieven conform de unificatiekoers willen aanpassen en daar is Survam het niet mee eens. Hij kaart eveneens aan dat de laboratoriums conform de overeenkomst die gesloten is met Survam en de Basiszorgwet geen bijbetaling vragen. “Zij lappen de wet aan hun laars,” zegt hij. De Survam-voorzitter voegt meteen eraan toe dat de vereniging volgens de wet wil werken.
Partijen konden elkaar niet tegemoetkomen, waardoor Survam deze kwestie op het bord van de Zorgraad heeft geplaatst. Bardan legt verder uit dat de Zorgraad een orgaan is dat naar aanleiding van de Wet basiszorgverzekering in het leven is geroepen. De Zorgraad heeft een aantal specifieke taken toegekend gekregen.
Een daarvan is het vaststellen van de voor de zorgverzekeraars, dienstverleners en producten toegestane winstmarges evenals de minimum- en maximumtarieven voor dienstverleners. Ook is die bezig met het actualiseren van de basiszorgverzekering, de premie voor de diverse groepen of categorieën en het opstellen en vaststellen van rekenmodellen en of rekenmethodes ter bepaling van de zorgkosten. Verder wordt ook gewerkt aan het financieel transparant maken van de totale gezondheidszorg.
De Zorgraad rapporteert aan de Onderraad die belast is met het coördineren van het beleid van het Sociaal Zekerheidsstelsel en keurt de begroting van het Uitvoeringsorgaan Basiszorg goed. Vicepresident Ronnie Brunswijk is de voorzitter van de Onderraad. Bardan geeft aan dat ook de Onderraad op de hoogte is gesteld van deze situatie.
Survam heeft achter elkaar brieven opgestuurd gekregen van diverse groepen uit de zorgsector, die allemaal een tariefsverhoging eisen en of willen. Bardan merkt op dat de brieven achtereenvolgend kwamen van onder andere de fysiotherapeuten, logopedisten, Surcad ambulancedienst, huisartsen, specialisten en laboratoriums. Hij merkt meteen op dat niet alle prijsverhogingen door de beugel kunnen.
Nadat Survam de brieven in ontvangst heeft genomen is die begonnen met onderhandelingen. In de eerste ronde zijn er onderhandelingen gevoerd met de huisartsen en deze gesprekken worden vervolgd. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft Survam gisteren ontvangen om diens kant van het verhaal te horen.
Vishmohanie Thomas

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald