Surpost ‘kotst’ directeur nu al uit

01/12/2020 10:01 – Amanda Palis

Een deel van het personeel tijdens de staking van 17 november.  
PARAMARIBO – “We zijn die man zat! We willen niet onderhandelen met iemand die onbetrouwbaar overkomt”, zegt Walther Uiterloo, voorzitter van de werknemersorganisatie van Surpost, tegen de Ware Tijd. Maandag hebben bondsleden een motie van wantrouwen ingediend tegen de pasbenoemde directeur, Ravi Dahoe. “De directeur heeft de leden die de motie hebben getekend opgeroepen voor een gesprek, maar zij hebben geen gehoor hieraan gegeven”, vertelt Uiterloo. De bond vindt namelijk dat er niets meer valt te bespreken. “Hoe ga je praten met iemand in wie je vertrouwen hebt opgezegd?”
De reden van de drastische houding is volgens Uiterloo omdat er zich enkele zaken hebben voorgedaan die geen vertrouwen wekken bij het personeel. Wat de bond niet aanstaat, is het niet starten van de cao-onderhandelingen over 2020, ondanks dat de directeur enkele malen is aangeschreven.
Ook zijn er enkele benoemingen gedaan die volgens Uiterloo niet door de beugel kunnen. “Lloyd Jiawan is pas als onderdirecteur benoemd, maar hoe kun je iemand benoemen die door de toenmalige minister in 2011 is weggestuurd omdat hij betrokken was bij een verwante onderneming”, uit Uiterloo zijn frustratie.
Een ander punt dat is aangehaald in de motie van wantrouwen is dat er in een onaangekondigde meeting door Dahoe is aangegeven dat er notulen zijn waar de bond en de directie van Surpost getekende afspraken hebben. “De heren hebben mij inderdaad geconfronteerd en zelfs de directeur heeft aangegeven dat zij zich naar zijn kantoor kunnen begeven om de notulen in te zien. Maar toen die werden opgevraagd is er aangegeven dat de notulen er niet zijn”, zegt Uiterloo.
De bondsvoorzitter hekelt het feit dat er zo verdeeldheid wordt gezaaid door de directeur. Er zouden volgens de bondsvoorzitter uitlatingen en beledigingen geuit zijn naar bepaalde bondsleden. “U kunt het zelf natrekken bij meneer Telegraaf dat de directeur heeft aangegeven dat hij ‘Chan Boi is en dat no wan man kan pur’ en”, zegt Uiterloo.
Ook het niet benoemen van een bondslid in de raad van commissarissen is nog steeds een heikel punt. “Er moeten zeven rvc-leden worden benoemd door de minister van Financiën, maar er zijn maar zes benoemd. Ze hebben de vakbond helemaal overgeslagen.”
Na zijn aantreden als directeur heeft Dahoe aangegeven dat hij gaat voor behoud van personeel, maar volgens Uiterloo is dat niet te merken in zijn handelen. “Kort na zijn aantreden heeft de directeur geprobeerd een personeelslid met ontslag te sturen, maar door tussenkomst van de vakbond is dat afgeketst. “Hoe kun je dan vechten voor behoud van personeel als je al iemand met ontslag wil sturen.”
De gemoederen bij de bondsleden en het overig personeel zijn volgens Uiterloo verhit. “Als er een actie komt dan zal de bond die zeker overnemen. De directeur moet weg anders leggen we alles plat.” Dahoe is benaderd voor een reactie, maar hij zei de Ware Tijd uit te zullen nodigen voor een meeting.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname