Surinamerivier bereikt in september diepgang van 5.5m bij eb

De nieuwe diepgang van 5.5 meter bij laagwater, met een gemiddelde hoogwaterstand van 8.65 meter bij doodtij en 8.3 meter bij springtij, van de Surinamerivier zal per september 2023 beschikbaar zijn. Bij een recente rondleiding met baggerschip De Boer/Boskalis, kreeg een delegatie van de ministeries van Openbare Werken (OW) en Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), te horen dat de uitvoering van het Suriname River Dredging Project 2022 (SRDP 2022) gestadig verloopt.  OW schrijft in een persbericht dat met het bereiken van deze diepgang, de laadcapaciteit van schepen substantieel is toegenomen en een veilige en efficiënte doorvaart van zeeschepen op de Surinamerivier verder is gegarandeerd. Na afronding van de eerste fase van het SRDP zijn er geen schepen meer aan de grond gelopen. Bedrijven worden opgeroepen om de reeds beschikbare diepgang van 4.5 meter bij laagwater, met een gemiddelde hoogwaterstand van 6.65 meter bij doodtij en 7.3 meter bij springtij, optimaal te benutten. De tweede fase van het baggeren van de Surinamerivier startte eind oktober 2022 en zal in juli dit jaar worden afgerond. Hiermee zal de Surinamerivier een diepte van 5.5 meter hebben. Wanneer de tweede fase is afgerond zullen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden om de diepte op 5.5 meter te behouden. Momenteel is OW bezig voorbereidingen te treffen voor het uitvoeren van studies voor de derde fase. De diepte voor de derde fase is nog niet bekend. Simultaan hieraan is er een aanbesteding gehouden voor het aantrekken van een consultant om een studie te doen over de Vergoeding Voor Gebruik (VVG), die nu US$ 6.25,- per metric ton (MT) bedraagt. De VVG op ingenomen- en geloste ladingen, is vastgesteld per beschikking door de ministers OW en TCT, d.d. 11 maart 2020 no.556/20. De VVG wordt op een escrow-rekening gestort en is uitsluitend bedoeld voor de financiering van het baggerproject. Over enkele weken is de Surinamerivier gereed voor de olie en gasindustrie. Het baggerproject wordt in Public Private Partnership verband uitgevoerd tussen de Hakrinbank, Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) en de ministeries van Openbare Werken en Transport, Communicatie en Toerisme.