Suriname verlengt deadline Oppenheimer-obligaties

Suriname heeft de termijn voor toestemming tot uitstel van betaling van de twee Oppenheimer-obligaties verlengd. De deadline voor obligatiehouders om het verzoek tot uitstel goed te keuren, is nu op 8 april om 17.00 uur (New York-tijd). Deze verlenging van de periode tot uitstel van betaling, geeft Suriname meer tijd om overeenstemming te bereiken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en om ordelijke onderhandelingen te voeren met externe schuldeisers. Dit proces is noodzakelijk voor een duurzame en alomvattende aanpak van de enorme buitenlandse schuld van Suriname.
Suriname heeft de verlenging aangevraagd in coördinatie met de vertegenwoordigende Commissie van obligatiehouders van de Oppenheimer-bonds. De Commissie heeft medegedeeld dat ze de inzet van Suriname erkent en waardering heeft voor haar coöperatieve houding.
Suriname heeft in de afgelopen dagen gehoor gegeven aan de vele verzoeken van de Commissie, waaronder: het inzage geven in bepaalde macro-fiscale gegevens en prognoses aan de commissie, het verstrekken van informatie aan de Commissie betreffende toekomstige olie- en gasopbrengsten en herbevestiging van het voornemen van Suriname om geen overeenkomst met het IMF te sluiten zonder rekening te houden met de inbreng van de Commissie.
De bedoeling van de verlenging is om leden van de Commissie en andere obligatiehouders extra tijd te geven, ook in de context van additionele informatieverstrekking door Suriname. Bovendien hebben de obligatiehouders de tijd nodig voor de administratieve verwerking van hun eventuele toestemming via hun custodians en clearing-organisaties. Alle andere voorwaarden en bepalingen van de toestemmingsverzoeken blijven ongewijzigd.
Suriname heeft het recht om alle toestemmingen te weigeren. Ze heeft ook het recht om op elk moment en naar eigen goeddunken de voorwaarden van het toestemmingsverzoek te wijzigen.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald