Suriname neemt maatregelen om tekortkomingen in landevaluatierapport aan te pakken

President Chan Santokhi, tevens voorzitter van de Anti-Money Laundering Steering Council, heeft gisteren de presidentiële commissie ontvangen op het kabinet. De Steering Council gaf een update over de activiteiten die de afgelopen periode zijn ondernomen om de tekortkomingen in het Surinaamse rechtssysteem aan te pakken, waarbij de focus lag op de hoogstgeprioriteerde acties.
“Als land hebben we een target gesteld om in november dit jaar op de laatste plenaire vergadering van de CFATF een update te geven van de stappen die Suriname zet om de hiaten in het landen evaluatierapport te adresseren”, geeft Roy Baidjnath Panday, coördinator PIU, aan. Tijdens de bijeenkomst werden vooral de reeds uitgevoerde herstelwerkzaamheden besproken, waarbij verwezen werd naar de wet ter voorkoming en bestrijding van Money Laundering en Terrorismefinanciering die in november 2022 is aangenomen.
Verschillende tekortkomingen in de wetgeving zijn aangepakt na de goedkeuring en inwerkingtreding van de relevante wet. “Het is zeer cruciaal is dat wij tussen nu en september een tiental wetgevingsproducten door het parlement goedgekeurd zien worden, zodat als deze wetgeving inderdaad afgewikkeld wordt en in werking treedt, we weer eens een belangrijk deel van de hiaten die heel hoog zijn geprioriteerd, kunnen afsluiten en daarover kunnen rapporteren aan de Caribbean Financial Action Task Force”, stelt Baidjnath Panday.
Het internationale bureau dat is ingeschakeld, is de Kroll AML-divisie, een onderdeel van een wereldwijd instituut dat landen en centrale banken over de hele wereld helpt bij het aanpakken van verschillende vraagstukken, waaronder de bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering en wapenhandel en verspreiding van financiering.
Kroll heeft ingestemd met het verzoek van Suriname om begin juni een missie naar Suriname te sturen om de beoordeling uit te voeren. Het beoordelingsrapport zal naar verwachting in juni 2024 worden opgeleverd aan de Anti-Money Laundering Steering Council. Kroll zal gesprekken voeren op beleidsniveau met verschillende actoren, evenals op operationeel en technisch niveau.