Suriname moet zelf rol toebedelen aan diaspora-gemeenschap

Het is belangrijk dat de Surinaamse regering erin slaagt het ondernemingsklimaat aanzienlijk te verbeteren. Dit zal volgens de Nederlandse minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ongetwijfeld een positieve uitwerking hebben op de onderlinge handels- en investeringsstromen tussen beide landen.De minister reageerde op kamervragen van Arne Weverling (VVD) over de handelsbetrekkingen met Suriname. Volgens Kaag heeft de Europese Commissie opgedragen tot een evaluatiestudie van de impact van het Cariforum-EU Economic Partnership Agreement van het afgelopen decennium. Het rapport daarover wordt binnenkort gepubliceerd. Mede aan de hand van de bevindingen van deze evaluatie al het Nederlands kabinet zijn inzet bepalen inzake het akkoord voorafgaand aan de vijfde bijeenkomst van de Joint Cariforum-EU Council, die gepland staat voor eind dit jaar. De Europese Unie vormt voor Suriname een afzetmarkt met veel potentie.Suriname maakt geen deel uit van de focusgebieden die worden gefinancierd uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Minister Kaag zegt dat er kan worden gekeken of er mogelijkheden zijn op het gebied van verbetering van wet- en regelgeving en kennisoverdracht gericht op versterking van economische en handelsinstituties. Daarmee zouden de voorwaarden voor een gunstig Surinaams-Nederlandse handelsrelatie kunnen worden verbeteren. Het reguliere handelsbevorderende instrumentarium is beschikbaar voor ondernemers ten behoeve van activiteiten en projecten in Suriname. Hiervan is in de afgelopen jaren sporadisch gebruikgemaakt.Kaag is het eens met Wevering dat de gedeelde taal en de diaspora-gemeenschap zorgen voor een goede uitgangspositie om aan een versterking van de handelsbetrekkingen met Suriname te werken. Maar het ligt volgens haar uiteindelijk aan de Surinaamse overheid en/of de diaspora-gemeenschap om te besluiten welke rol de gemeenschap bij de economische ontwikkeling van Suriname zal hebben.Vorig jaar was er een daling – in vergelijking met voorgaande jaren- in de Surinaamse export naar Nederland te zien. Suriname exporteerde voor € 29 miljoen, terwijl het voor bijna het tienvoudige daarvan importeerde uit Nederland; zo’n € 223 miljoen. Dat is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Tot de importgoederen behoorden voornamelijk voedingsmiddelen, machines en industriële fabricaten. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com