Suriname moet besluiten over hulp uit Nederland

Suriname zal zelf een besluit moeten nemen bij het aantrekken van buitenlandse deskundigheid en buitenlandse ondernemingen. Dit schrijft de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, aan het Nederlandse parlement.
Suriname exporteerde in 2019 voor 29 miljoen euro (US$ 35 miljoen) naar Nederland, dit is een daling ten opzichte van de jaren daarvoor. Het betreft voornamelijk vis en schaaldieren. Er werd in 2019 voor 223 miljoen euro (US$ 265 miljoen) geïmporteerd uit Nederland, dit is een stijging ten opzichte van de jaren daarvoor, zegt minister Kaag.
Belangrijke productgroepen zijn voedingsmiddelen, machines en industriële fabricaten. De Nederlandse directe investeringen in Suriname bedroegen in 2017 58 miljoen euro (US$ 70 miljoen), recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar. Er zijn geen cijfers over Surinaamse directe investeringen in Nederland, zegt Kaag.
Op een aantal sectoren is deze deskundigheid ook in Nederland te vinden, de ambassade werkt samen met Nederlandse bedrijven om te zorgen dat deze gevonden wordt. Er is in de afgelopen tien jaar voor 6,45 miljoen euro (US$ 7,5 miljoen) aan projecten gesubsidieerd of gefinancierd in Suriname, gemiddeld drie projecten per jaar.
Regeringspartij VVD ziet graag dat Nederland en Suriname de handelsrelatie een nieuwe impuls geven. Naast een gezamenlijke taal delen beide landen een geschiedenis en de Surinaams-Nederlandse gemeenschap, reageerde VVD-parlementariër Arne Weverling in gesprek met Diaspora Persbureau (DP). “Dat biedt veel kansen bij het versterken van de handelsbetrekkingen.”
Minister Kaag acht het belangrijk dat de Surinaamse regering erin slaagt het ondernemingsklimaat aanzienlijk te verbeteren, dit zal ongetwijfeld een positieve uitwerking hebben op de onderlinge handels- en investeringsstromen tussen beide landen. Kaag heeft vorige week een ontmoeting gehad met minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.
Volgens Kaag heeft de Europese Commissie opdracht gegeven voor een evaluatiestudie van de impact van het Cariforum-EU Economic Partnerschip Agreement van de afgelopen tien jaar. Deze studie zal binnenkort worden gepubliceerd. Mede aan de hand van de bevindingen van deze evaluatie zal de Nederlandse regering haar inzet bepalen inzake het akkoord voorafgaand aan de vijfde bijeenkomst van de Joint Cariforum-EU Council, nu gepland voor eind 2020.
De Europese Unie vormt voor Suriname een afzetmarkt met veel potentie.
Het is aan de Surinaamse overheid en/of de diasporagemeenschap zelf om te besluiten of en zo ja, welke rol de gemeenschap bij de economische ontwikkeling van Suriname zal hebben. Daarover zal Kaag met deze gemeenschappen in gesprek gaan om de mogelijkheden in kaart te brengen. De gemeenschap kan ook nu reeds beroep doen op het handels bevorderende instrumentarium en de expertise van het economisch netwerk.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald