Suriname klein, maar belangrijk VN-lid

12/12/2020 10:01 – Arjen Stikvoort

Henry Mac Donald, jarenlang Surinames ambassadeur bij de VN, hield donderdagavond een inleiding in verband met de Internationale dag voor de Mensenrechten. :  
PARAMARIBO – Hoe klein Suriname ook is, bij de Verenigde Naties (VN) heeft het land een rol van betekenis tussen alle grote landen. Zeker in de Caricom. “Suriname heeft een vrij goede reputatie in mensenrechten, in de zin dat wij de meeste mensenrechtenverdragen hebben geratificeerd. Daarnaast hebben we zelfs twee mensenrechten deskundigen aan tafel zitten bij de VN.” Dit zei Henry Mac Donald, oud-ambassadeur van Suriname bij de VN.
Hij hield donderdagavond een inleiding ter gelegenheid van de Internationale Dag van Mensenrechten op 10 december. In het Gemeenschapscentrum voor de vrouw werden onderwerpen zoals partnerschap tussen overheid en particulieren, algemeen welzijn, democratie, mensenrechten en educatie als sleutel tot duurzame ontwikkeling door diverse inleiders belicht.
In zijn hoedanigheid van ambassadeur heeft Mac Donald zich met het ‘he for she’ en ‘barbershop principe’ in de kijker gespeeld in de Verenigde Naties. Hij illustreert: “In de barbershop, waar niet alleen mannen komen maar ook vrouwen, wordt veel besproken. Men praat over sport en politiek maar ook over vrouwen.”
Ook daarmee moet volgens hem het onderwerp van vrouwenrechten op de kaart worden gezet, want nog steeds krijgen zeven op de tien vrouwen te maken met geweld. We moeten zien hoe serieus dit probleem is en dit aanpakken. Maar ook moeten we werken aan meer vrouwen op belangrijke posten zoals in de regering.”
De oud-ambassadeur herinnerde ook internationale en nationale voorbeelden van ernstige schendingen van mensenrechten. Ter illustratie van het laatste noemde hij het uitmoorden van het dorp Moiwana (november 1986), de zaak Aloeboetoe (eind december 1987) waarbij twintig vermeende leden van het Jungle Commando in Atjoni door het leger, ernstig werden mishandeld. Zeven van hen werden later doodgeschoten. Op 8 november 1988 werd Ashok Gangaram Panday die door het leger in Zanderij werd vastgehouden mishandeld en gedood.
Al deze zaken werden gebracht voor het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens en de staat Suriname werd veroordeeld. Het zijn allemaal grove mensenrechtenschendingen die hebben geleid tot jurisprudentie van de mensenrechtengeschiedenis van de Organisatie van Amerikaanse Staten. “Iedereen die mensenrechten heeft bestudeerd in het westelijk halfrond heeft gehoord van deze gevallen”, aldus Mac Donald.
Voorzitter van de VN Associatie Suriname, Irma Loemban Tobing-Klein, benadukte de belangrijkheid van mensenrechten. “Elk jaar staan we hierbij stil. Ze noemt mensenrechten verstrekkend. “We moeten ons hierin blijven ontwikkelen.” De spreker pleitte dat gouvernementele en niet-govermentele organisaties integreren. Er zijn veel onderwerpen die aandacht behoeven, zegt ze en noemde onder andere hoe wordt omgegaan met dragers van hiv ― het virus dat aids veroorzaakt ― en met mensen met een beperking, het migratievraagstuk, onderwijs en arbeid.
Loembang Tobing benadrukte dat een ieder recht heeft op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin. Hieronder vallen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten.
Ook voor statisticus Rehanna Hasnoe is deze dag bijzonder. Ze zoekt het in het klein en wees naar haar armbandje dat staat voor vrouwenrechten zijn mensenrechten en herinnert aan de eerder dit jaar overleden oud-premier Jules Sydney met zijn stelling dat alles voorbijgaat, behalve het verleden. Van de geschiedkundige Maurits Hassankhan kreeg ze mee: “Ik leer uit het verleden, ik leef in het heden en daarop bouw ik mijn toekomst.” Hasnoe particpeerde in 1995 als één van de jongste Surinaamse vrouwen aan de conferentie in Bejing. Zij haalt de leuze van toentertijd aan ‘Kwaliteit, ontwikkeling en vrede’. “Daar streven we naar.”
Dit jaar is het 72 jaar geleden dat de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens werd aangenomen. Suriname is op 4 december ook 45 jaar lid van de Verenigde Naties en bovendien bestaat de Stichting Universele Kinderdag 44 jaar. In dat kader organiseerde de VN Associatie Suriname de jaarlijkse workshop met als thema ‘Bijzondere Betekenis voor Mens en Maatschappij van Suriname’, met onder andere de hierboven aangehaalde sprekers.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname