Suriname kan rente Oppenheimer-lening niet aflossen

Suriname kan de rente van de Oppenheimer-lening niet betalen. De regering-Santokhi heeft een economie overgenomen die in extreem slechte financiële omstandigheden verkeert, gekenmerkt door hoge externe en fiscale tekorten. Dit is verder verergerd door de COVID-19-pandemie. Als gevolg hiervan wordt ons land geconfronteerd met ernstige financiële onevenwichtigheden, waarbij het begrotingstekort naar verwachting in 2020, 20 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zal benaderen.
De regering-Santokhi is toegewijd aan het vinden van een constructieve en gezamenlijke oplossing voor het beheersbaar maken van haar schuldenlast waarmee zij thans geconfronteerd wordt, meldt de CDS.
Het ministerie van Financiën zal gebruikmaken van de 30 dagen respijtperiode op de coupon die op 26 oktober 2020 vervalt op de US$ 550.000.000, 9,25 procent obligaties die in 2026 verschuldigd is, om in contact te treden met haar externe financiële crediteuren en internationale partners.
De overheidsschuld is naar een historisch niveau gestegen, en toch werd er verder geleend, zelfs toen zich ernstige macro-economische en financiële onevenwichtigheden hadden opgebouwd. De staatsschuld kan dus niet worden geherfinancierd tegen gangbare marktprijzen. Bovendien staan de verplichtingen ten aanzien van de schulden haaks op de verslechterde lokale sociale omstandigheden die voortvloeien uit de aanhoudende economische crisis.
In de eerste drie maanden heeft de regering al een eigen financieel en economisch hervormingsprogramma ontwikkeld, waarvan de unificatie van de wisselkoers en de aanpassing van de verbruiksbelasting op brandstof al zijn uitgevoerd. De regering-Santokhi werkt hard aan consensus met binnenlandse belanghebbenden, waaronder vakbonden en de particuliere sector, schrijft de CDS in een persbericht.
De regering-Santokhi is ook actief bezig met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere internationale financiële instellingen om financiële steun te verkrijgen die een overeengekomen programma van fiscale en economische hervormingen zal ondersteunen en, belangrijker nog, de bescherming van de meest kwetsbare Surinaamse burgers in acht neemt.
Het doel van het programma is: het macro-economische evenwicht te herstellen, de economische vooruitzichten op middellange termijn te verbeteren, de fiscale discipline te versterken, banen te scheppen en de levensstandaard van de bevolking te verhogen. Het ontwikkelen en uitvoeren van een plan om de beheersbaarheid van de overheidsschuld te herstellen, zal een essentieel onderdeel van het programma zijn.
Het ministerie van Financiën zal alle houders van commerciële verplichtingen van Suriname, inclusief de voornoemde obligaties, uitnodigen voor een beleggerspresentatie die zal plaatsvinden op 30 oktober om 11.00 uur (Paramaribo-tijd).
Tijdens de beleggerspresentatie zullen verdere details van de huidige financiële en economische positie besproken worden en zullen de vervolgstappen in het proces om de overheidsschuld beheersbaar te maken aan de orde worden gesteld.
White & Case LLP en Lazard Frères treden respectievelijk op als juridische en financiële adviseurs van Suriname.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald