Suriname kan internationale schuldeisers nu niet betalen

Suriname is op dit moment niet in staat om zijn schuld terug te betalen aan de internationale crediteuren. De schuld is 159% van het Bruto Nationaal Product. De ministers Armand Achaibersing van Financiën & Planning en Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking hebben een presentatie verricht. Zij presenteerden aan de Oppenheimer bondholders de belangrijkste principes van de herstructurering van de Surinaamse
staatsschuld.Aangevoerd werd dat de regering een economie in diepe crisis, met een onhoudbare staatsschuld, heeft overgenomen. Maar de regering zet zich in om de economie weer gezond te maken en het land weer in de gemeenschap van naties te brengen. De regering vraagt offers aan de bevolking om het land weer op de rails te krijgen. Er is alle vertrouwen in dat al deze inspanningen de komende maanden tot positieve resultaten zullen leiden, benadrukten de bewindslieden. Op vergelijkbare wijze, heeft de republiek vandaag aan haar schuldeisers gevraagd om bij te dragen aan deze inspanningen en op korte termijn offers te brengen. “Wij hebben vandaag aan buitenlandse commerciële en officiële schuldeisers een aanzienlijke vermindering van hun vorderingen voorgesteld. Om onze inspanningen te ondersteunen, hebben we een door het IMF gefinancierd programma aangevraagd dat zal zorgen voor economische en financiële stabiliteit. Dit zijn moeilijke maar noodzakelijke beslissingen,” stellen de ministers. Tegelijkertijd kan Suriname in de komende jaren, mogelijk een aanzienlijke stijging van de olie-inkomsten tegemoet zien. De eerste olie-inkomsten moeten eerst ten goede van de Surinaamse bevolking komen: het Surinaams volk brengt grote offers in het kader van de fiscale aanpassingsmaatregelen en bezuinigingen.  Pas hierna kunnen de schuldeisers mogelijk worden gecompenseerd voor hun verliezen. De Republiek Suriname streeft naar een eerlijke en wederzijds voordelige oplossing voor Suriname en de schuldeisers. We bouwen aan een nieuw Suriname en hebben de schuldeisers nodig als vertrouwde partners.Minister Ramdin om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat de schuldeisers de voorstellen zullen bestuderen en vragen zullen stellen over de presentatie. Daarna zal de onderhandeling confidentieel verder worden gevoerd. …………


Lees verder