Suriname en VS verdiepen defensie-samenwerking

De hoogste militaire leider van het Amerikaanse Southern Command, admiraal Craig Faller heeft tijdens een ontmoeting met minister Krishna Mathoera van Defensie de overeenkomsten die al getekend waren, onder de loep genomen. Tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika is er onder andere een Maritieme Overeenkomst. Ook zal er meer inhoud en uitvoering gegeven worden aan concrete acties en plannen om daadwerkelijk de veiligheid op een hoger niveau te brengen. Er zijn enkele nieuwe overeenkomsten aangeboden op het gebied van informatie-uitwisseling. Suriname ondersteuning krijgen van de VS voor wat betreft een Vessel Monitorings Programma om de illegale visserij tegen te gaan.
Faller heeft ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chan Santokhi. De admiraal heeft aangekaart dat de aanhoudende Covid-pandemie ook invloed heeft op verschillende aspecten van veiligheid in de regio. De ‘Southern Command’ heeft daarom gemeend om de regio te ondersteunen en te voorzien van medisch apparatuur en additionele tools om Covid-19 beheersbaar te houden. De president en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid hebben een schenking ontvangen van medisch apparatuur die ongeveer US$ 600.000 waard is, meldt de Communicatie Dienst Suriname.

Voor Faller is het een eer om een bezoek te brengen aan Suriname. Hij benadrukt dat Suriname een belangrijke, maar bovenal zeer gewaardeerde veiligheidspartner is in de regio. “Wij hebben vandaag gewichtige veiligheidsvraagstukken kunnen bespreken. Tijdens de ontmoeting met Mathoera is er een breedvoerig werkoverleg geweest. De Amerikaanse legertopper geeft aan dat de discussies waren gericht op mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden, waaronder het tegengaan van transnationale dreigingen, het delen van informatie, uitwisselingen en capaciteitsopbouw op het gebied van defensie en veiligheid. “Suriname is een gewaardeerde buur, gerespecteerde partner en betrouwbare vriend. Dit bezoek is een cruciale stap voorwaarts in ons duurzaam partnerschap. De defensiesamenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika is historisch en gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen”, zei Faller.  

Volgens minister Mathoera is dit een goed moment geweest om de admiraal persoonlijk te bedanken voor de ondersteuning op onder andere het gebied van capaciteitsversterking en de ondersteuning aan ons Nationaal Leger. Van dit bezoek is meteen gebruik gemaakt van de gelegenheid om enkele prioriteiten en uitdagingen op het gebied van veiligheid te bespreken. Vanuit Suriname is gevraagd om de defensiesamenwerking uit te breiden. Ook is ondersteuning in de empowerment van vrouwen gevraagd om hen de mogelijkheid te geven topfuncties binnen het leger te bekleden.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com