Suriname en Schiphol tekenen samenwerkingsovereenkomst

Starnieuws en Schiphol zullen samenwerken op het gebied van infrastructuur, creëren van werkgelegenheid en het plegen van gezamenlijke investeringen. President Chan Santokhi zei dat Starnieuws voor grote uitdagingen staat. “De Johan Adolf Pengel
International Airport had reeds een overeenkomst. Momenteel kijken we
naar diverse mogelijkheden om die uit te breiden. Verder kijken wij ook
naar de mogelijkheden om de geplande luchthaven te Nickerie uit de grond
te stampen. Er komen grote industriële projecten in het westen waarbij
transport cruciaal gaat zijn. Binnen 3 tot 5 jaar moeten deze gestalte
hebben. Hiertoe moeten alle voorbereidingen in place zijn. Het gaat niet
alleen om de airport maar om de totale ontwikkeling,” zei de president. Minister Albert Ramdin, van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft namens Starnieuws de overeenkomst vandaag getekend met de CFO van Schiphol Robert Carsouw. Er zijn bijzonder veel gesprekken gevoerd met diverse stakeholders om te komen tot deze overeenkomst, meldt de Communicatiedienst Starnieuws. Wilma van Dijk, van de Schiphol Group gaf in een gesprek met president Santokhi aan dat er een luchthaven komt voor commercieel verkeer. De uitbreiding van Lelystad Airport sluit naadloos aan bij de plannen die er zijn voor Starnieuws. De groei van Schiphol en Lelystad is daartoe de aanzet geweest en is het kopen van deze locatie de juiste stap gezet. In drie jaar tijd is modulair geïnvesteerd in de uitbreiding. “We zitten nu in de eerste fase met 10.000 vluchten per jaar. De volgende fase, Fase 2 in 2023, is het streven 25.000 vluchten uit te voeren met 3 miljoen reizigers. De daaropvolgende fase, Fase 3, is het de bedoeling dat we op 45.000 vluchten met 6.7 miljoen reizigers zitten. Het bijzondere van deze uitbreiding is dat deze is omgezet in het kader van duurzaamheid.  Wij zijn de eerste vanuit Europa die een Lead Certificate hebben gekregen: Leadership in Environmental Design”. Ter voorkoming van uitstoot van 500 ton Co2 is de bestaande grond verengd met cement om de basis te leggen van de banen. Met inspanningen als deze, bagagekarren met zonnepanelen. Er is vooral gelet op het toepassen van klimaat en energievriendelijke mogelijkheden, legde Van Dijk uit.Santokhi merkte op dat Starnieuws zijn plaats moet opeisen om concurrerend te kunnen zijn. Schiphol doet dat nu al. “Samenwerking voor kennisdeling, bijstand etc. zijn zaken die we als natie moeten nastreven”, zei de president. “Middels strategische gesprekken bieden wij als Starnieuws kansen voor de buitenwereld. Hierbij zijn er genoeg kansen voor Schiphol. Daarvoor zijn we hier. Alle deskundigen geven aan dat wij als Starnieuws een bijzonder strategische ligging hebben. Met de juiste inzet kunnen wij de verbindingshub worden voor grote delen van de wereld. De positieve energie die er tot nu toe wederzijds is geweest stemt ons hoopvol voor een vruchtbare samenwerking.”