Suriname en Nederland tekenen intentieverklaring

De Nederlandse minister van Defensie, Anna Bijleveld-Schouten, heeft vandaag samen met haar Surinaamse ambtgenote Krishna Mathoera, een intentieverklaring ondertekend. Minister Krishna Mathoera van Defensie, zei dat er vruchtbaar bilateraal overleg gevoerd is met de Nederlandse minister. Er werd naar aanleiding van de gesprekken, een intentieverklaring betreffende hernieuwde samenwerking op diverse gebieden van Defensie op het ministerie van Defensie ondertekend. Het gaat om een samenwerking tussen de Surinaamse Militaire Academie, de Koninklijke Militaire Academie (KMA) en andere opleidingsinstituten.
Er volgen opleidingen en trainingen, technische assistentie op het gebied van organisatieontwikkeling aan het Nationaal Leger en de Surinaamse Kustwacht, en als derde punt een kennisuitwisseling ter bevordering van een militair ceremonieel, militair protocol en militaire kapel. “De intentieverklaring zal de banden tussen Suriname en Nederland moeten versterken, verder moeten verbreden en uitdiepen”, stelde Mathoera. Volgens Mathoera, zal Suriname hierbij het belang van vrede, veiligheid en stabiliteit moeten onderstrepen. De samenwerking is volgens Mathoera, van groot belang voor Suriname. Er zal in het leger geïnvesteerd worden, om het nog professioneler en efficiënter te maken. Een leger dat volgens Mathoera, ondersteunend zal moeten zijn naar alle instellingen, zodat het een belangrijke bijdrage kan leveren, vanwege zijn capaciteit, zijn discipline, logistiek, maar vooral zijn organisatiekracht. “We willen ons leger in staat stellen, beschermend bezig te zijn, een leger dat stabiliteit kan creëren en vrede bewerkstelligen. Samenwerking met andere landen op het gebied van Defensie, is heel erg belangrijk”, aldus Mathoera. “Wij staan achter deze intentieverklaring, waarbij deze in de komende periode, omgezet zal worden in concrete acties.
Aan beide zijde zullen functionarissen aangewezen worden.
Er zullen concrete projectvoorstellen worden gedaan”, aldus Mathoera. Volgens haar zal er op deze manier ondersteuning verleend worden, met betrekking tot kennis, specialistische expertise en ook gezamenlijke trainingen voor beide landen. Ook de kustwacht zal aan de orde komen, waarbij in de komende tijd gesprekken gevoerd zullen worden. De kennis op defensiegebied die in Suriname niet voor handen is, kunnen wij volgens Mathoera echter alleen krijgen door samen te werken, omdat er ook een bijdrage aan Nederland geleverd zal worden. “Het wordt dan een win-win situatie voor beide landen”, aldus Mathoera.
door Charelle Gill
 
The post Suriname en Nederland tekenen intentieverklaring .. ………… (.)

Lees verder

Bron: . Suriname