Suriname en India bespreken herziening bilaterale betrekkingen

Het verdiepen van politiek dialoog, de herziening van de huidige bilaterale betrekkingen, de uitwisseling van standpuntbepalingen over regionale- en multilaterale vraagstukken zijn enkele zaken die gisteren werden besproken tijdens de zevende gemengde commissievergadering tussen Suriname en India. Deze vergadering werd voorgezeten door de Indiase minister van Staat voor Buitenlandse en Parlementaire Zaken, Vellamvelly Muraleedharan, en minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking Albert Ramdin.
De commissievoorzitters benadrukten de sterke culturele- en historische verbondenheid tussen beide landen en bevestigden de hoge mate van begrip, respect en besluitvorming bij de uitvoering van de bilaterale agenda. In dit kader is wederzijds overeenstemming bereikt over de verdieping van de samenwerking op het gebied van business en investeringen, gezondheidszorg, traditionele medische systemen, landbouw, mijnbouw, energie, defensie, cultuur, onderwijs, consulaire samenwerking, ontwikkelingssamenwerking en bevordering van het personenverkeer.
Beide landen erkennen het belang van ontwikkelingsprojecten in lijn met de nationale beleids- en ontwikkelingsprioriteiten in het kader van de Zuid-Zuid-samenwerking. Er is hierbij verwezen naar de technische assistentie die aan Suriname wordt verleend middels de zogeheten kredietlijnen, ter uitvoering van bilaterale projecten.
De ministers merkten op dat de ontwikkelingssamenwerking tussen beide landen een breed scala van sectoren omvat, waaronder het opwekken van elektriciteit, transmissielijnen, evenals de algemene uitvoering van elektriciteit- en watervoorzieningsprojecten. De Surinaamse regering kijkt in verband hiermee uit naar een spoedige uitvoering van deze projecten, die zullen bijdragen aan de garantie, efficiëntie en duurzaamheid van energieverbruik in Suriname.
Verder hebben de ministers zich gecommitteerd aan de continuering van de wederzijdse samenwerking op internationale fora, waarbij voornamelijk de nadruk werd gelegd op de hervormingen binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De ministers hebben ook de nauwe samenwerking met betrekking tot diverse cruciale vraagstukken, via de structuur van dit gezamenlijk mechanisme benadrukt, teneinde de bilaterale betrekkingen verder te versterken en uit te breiden.
Vanwege het afwisselende karakter van dit politiek overleg is wederzijds besloten dat het volgende ministerieel overleg tussen India en Suriname in 2022 in Paramaribo plaatsvindt. De datum moet nog worden bepaald.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald