Suriname en IMF hebben nog geen overeenstemming

Over belangrijke punten zoals de herschikking van de schulden en over de wisselkoers moet Suriname nog verder onderhandelen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Van Surinaamse zijde is benadrukt dat er aandacht moet zijn voor de gevolgen van deze beleidsmaatregelen, voor de totale samenleving maar specifiek voor kwetsbare groepen. De gevolgen van Covid-19 hebben het probleem lastiger gemaakt. Het IMF is bereid te kijken hoe ook hierin enige steun te bieden. Het overleg met het IMF gaat voort, meldt het ministerie van Financiën & Planning.

Het overleg met de technische missie van het IMF is dinsdag virtueel gevoerd door minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning en governor Maurice Roemer van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens het overleg werd vastgesteld dat Suriname op eigen kracht al veel en goed werk heeft verricht, zonder het IMF en andere financiële instellingen. Achaibersing onderstreepte ook in dit gesprek dat Suriname hoe dan ook het Crisis- en Herstelplan (CHP) zal uitvoeren. De maatregelen die met het IMF besproken worden, zijn allemaal onderdeel van het CHP.
Voorafgaand aan het overleg met het IMF, hebben de Surinaamse autoriteiten consultaties gehouden over het CHP en een eventuele samenwerking met het IMF.

Door het IMF zijn gesprekken gevoerd met onder andere vertegenwoordigers van De Nationale Assemblee, de Centrale Bank van Suriname, verschillende vakministers, bankinstellingen, bedrijfsleven organisaties, Ngo’s, de Vereniging van Economisten in Suriname, de Sociaal Economische Raad, de Energiebedrijven Suriname en de vakbeweging. Verder is ook gesproken met mijnbouwbedrijven, de vereniging van cambiohouders, de procureur-generaal, de Consumentenkring en de Financial Intelligence Unit.

Het IMF refereerde aan de door Suriname gepleegde inspanningen. Zo is van Surinaamse zijde onder andere gezorgd dat er onafhankelijke consultaties konden plaatsvinden tussen het IMF en lokale organisaties.  Ook heeft Surinaamse gezorgd voor alle vice versa vertalingen tussen het Nederlands en het Engels, zodat elke betrokkene een mening en inzichten kon geven over de toekomst. ………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com