Suriname en Georgië voeren politiek overleg ter versterking van betrekkingen

Een delegatie van de parlementaire republiek Georgië, onder leiding van ambassadeur George Dolidze, bracht op 19 mei 2023 een werkbezoek aan Suriname. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) vonden besprekingen plaats over onderwerpen van wederzijds belang en werden de vooruitzichten voor verdieping van de relaties besproken. Dit markeert het derde politieke overleg tussen beide landen.
Tijdens het overleg benadrukte Sachi Soekhoe, onderdirecteur bilaterale aangelegenheden van het ministerie van BIBIS, dat Suriname en Georgië dit jaar twaalf jaar diplomatieke betrekkingen vieren. Soekhoe benadrukte het belang van het versterken van de betrekkingen en de ontwikkeling van samenwerking op verschillende gebieden.
Ambassadeur Dolidze onderstreepte het belang van het versterken van mondiale banden en samenwerking met landen die gemeenschappelijke waarden delen. Hij noemde Suriname een van de belangrijkste partners in het Caribisch gebied en benadrukte de inzet van Georgië om de banden met Suriname te versterken en de samenwerking verder te verdiepen.
Het onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de regeringen en de particuliere sector werd aangemoedigd. Soekhoe legde de nadruk op het aantrekken van buitenlandse investeerders om de industriële sector van Suriname te stimuleren en moderne technologieën te verwerven. Ze stelde voor om bestaande MoU’s en ontwerpovereenkomsten te herzien op basis van de huidige ontwikkelingen en het huidige beleid.
Daarnaast bevestigde Suriname zijn steun aan initiatieven die gericht zijn op het versterken van het multilateralisme en het bereiken van de doelstellingen van de Verenigde Naties. Soekhoe uitte haar hoop dat Suriname ook kan rekenen op de steun van Georgië.