Suriname en Frankrijk plegen overleg over betwist gebied

Suriname is in overleg met de Fransen over het zogenaamde betwist gebied. Ambassadeur Harold Kolader, voorzitter van de Nationale Grenscommissie, zegt dat het in deze fase van het vaststellen van de grens, gaat om het zogenaamde betwist gebied, dat ligt tussen de Litanirivier en Marowinikreek. “De Fransen gaan ervan uit dat de grens in dat gebied bepaald wordt door de Litanirivier (westwaarts), terwijl Suriname ervan uit gaat dat de grens wordt bepaald door de Marowinikreek (oostwaarts). Jarenlang is dit betwist gebleven. In opdracht van de president moeten wij proberen een oplossing ervoor te vinden”, zegt Kolader. Partijen zullen een oriëntatiebezoek brengen aan het gebied. “Dit is een heel belangrijke stap”, benadrukt Kolader. Hij is ervan overtuigd dat er een voordelige oplossing komt. Er zal gewerkt worden op basis van technische, antropologische en historische informatie die verzameld wordt over het gebied.Kolader zegt over eerdere trajecten bij het vaststellen van de grens, dat beide landen na onderhandelingen in 2017 de grens in zee hebben vastgelegd. In 2018 zijn de onderhandelingen gestart om de grens vast te stellen in de Marowijne- en de Lawarivier. Deze grens is na wederzijds goedvinden vastgelegd in een overeenkomst, die getekend is in maart 2021 in Parijs, laat de ambassadeur optekenen door de Communicatie Dienst Suriname (CDS).