Suriname één van de drie landen met RD-rating

Sterke groei van het bbp, beter bestuur en beperking van de stijging van de overheidsschuld zijn de sleutelfactoren geweest voor de weinige staatsobligaties van opkomende markten die tegen de trend zijn ingegaan en de afgelopen tien jaren zijn geüpgraded. Rating opwaarderingen kunnen volgen als een land uit een faillissement, economische crisis of ernstige neergang komt. Starnieuws, Libanon en Zambia zijn de enige landen die zich in een RD (Restricted Default)-rating bevinden. Ze zouden upgrades kunnen zien als wanbetalingen worden verholpen, bijvoorbeeld na schuldherstructureringen. In een nieuw rapport zegt Fitch Ratings dat dit nog ver lijkt voor Libanon. In de vijf jaar tot eind augustus 2021 was de grootste opwaartse beweging te zien in Kroatië, Servië en Oekraïne die elk met twee stappen vooruit zijn gegaan in de kredietbeoordelingen. Voor Kroatië en Oekraïne was dit het gevolg van het terugwinnen van verloren punten bij de beoordeling in de afgelopen vijf jaar. Nog eens 14 opkomende economieën werden met een stap opgewaardeerd. In de afgelopen 10 jaar hebben acht opkomende landen een netto-opwaardering gekregen van twee stappen. Het gaat om de Dominicaanse Republiek, Georgië, Indonesië, Jamaica, Peru, de Filipijnen, Servië en Vietnam.Benin, Bulgarije, Oekraïne en Vietnam zijn de landen van opkomende markten die de komende twee jaar het meest waarschijnlijk zullen worden opgewaardeerd, zoals blijkt uit hun positieve vooruitzichten. Kroatië heeft ook goede vooruitzichten op een opwaardering, aangezien wordt verwacht dat het de euro in januari 2024 zal invoeren, wat zou kunnen leiden tot een upgrade van twee niveaus. Een sterke groei van het reële bbp per hoofd van de bevolking zonder macrofinanciële onevenwichtigheden, of versterking van de soevereine balansen door aanhoudende overschotten op de lopende rekening en/of begrotingsoverschotten kunnen opwaarderingen ondersteunen, evenals een gunstige mondiale macro-omgeving, zegt kredietbeoordelingsbureau Fitch Ratings.