Suriname – BEP: Huichel- en leugenactige aard wordt achterhaald

AANGEBODENDe BEP feliciteert de gehele Surinaamse bevolking maar in het bijzonder de Marrons overal ter wereld met de Dag van de Marron. 261 jaren geleden hebben de Marrons vrede gesloten met de koloniale onderdrukkers. Men had eerder gekozen voor een leven in vrijheid in het oerwoud boven het leven onder het juk van de slavernij. Geen enkel obstakel kon hun drang naar vrijheid stoppen. Vele hebben hun leven gegeven voor de vrijheid. Vandaag 10 oktober 2021 zien wij dat de marrons nog steeds geen recht/titel hebben op de gronden binnen hun woongebieden terwijl onder andere politici en hun vrienden grote lappen gronden naar willekeur toe-eigenen. 261 jaren na de vrede van Auka (1760) zijn de marrons in een wurggreep van gelukzoekers en politici die onder het mom van opkomen voor de belangen van de  Marrons zich schuldig maken aan zelfverrijking en egocentrisme. Wij hopen dat de geesten van de grote en heldhaftige marron strijders van weleer over de Marrons zullen waken en dat iedereen die hen misbruikt en of wil misbruiken vroeg of laat tot het besef zal komen dat de huichel- en leugenachtige aard altijd achterhaald zal worden.   God zegen Suriname.