Surinam Airways bespreekt uitbreiding met Arubaanse regering en toerismesector

Surinam Airways is in gesprek met de regeringsautoriteiten en de toerismesector van Aruba om verdere vooruitgang te boeken in het herstel van de luchtvaartmaatschappij. Het toevoegen van nieuwe bestemmingen wordt gezien als een middel om de productie te verhogen. In lijn met deze ambitie heeft Surinam Airways, na bezoeken aan Curaçao en Trinidad, nu ook een bezoek gebracht aan het eiland Aruba. Aruba wordt beschouwd als een strategische partner om de groeistrategie van het bedrijf te ondersteunen.
De Surinam Airways-delegatie bestond uit de waarnemend CEO, Steven Gonesh, de coördinator Corporate Planning/Commerciële Zaken, Angela Landbrug, en de president-commissaris, Ganesh Laigsingh. Tijdens het bezoek werden verschillende instanties en autoriteiten bezocht, waaronder Minister Ursell Arends, Aruba Airport Authority, Directie Luchtvaart AUA, reisagenten van Aruba en de ATA-Aruba Tourism Authority.
Tijdens het bezoek stond het verkrijgen van vrijdomsrechten vanuit Aruba centraal, waarbij werd gekeken naar de bijdrage die de groeistrategie van Surinam Airways kan leveren aan de ontwikkeling van het eiland. Beide partijen waren enthousiast over de mogelijkheid om elkaar te ondersteunen, en de samenwerking zal verder worden geïntensiveerd. Een belangrijk moment tijdens deze missie was de ontvangst van de Surinam Airways-delegatie door de minister van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken, Ursell Arends, en zijn team.
Tijdens het bezoek aan de minister heeft de delegatie het bedrijfsprofiel gepresenteerd en besprak tegelijkertijd de groeistrategie. Er werd zeer positief gereageerd op de presentatie. Beide partijen zijn voorstander van het verdiepen van de samenwerking en er werden gesprekken gevoerd over potentiële strategische ontwikkelingsrichtingen.
Er werd besproken om vanuit Aruba een aantal bestemmingen te bedienen, zowel zelfstandig als in samenwerking met partnermaatschappijen. Vrijdomsrechten zullen in dit kader opnieuw worden bekeken om ervoor te zorgen dat Surinam Airways vanuit Suriname in staat is om via Aruba enkele nieuwe bestemmingen toe te voegen aan het huidige routenetwerk.
Tijdens deze vruchtbare missie werden ook andere groeimogelijkheden geïdentificeerd, die gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Surinam Airways zal zich inzetten om de banden aan te halen en te versterken. Met alle belanghebbenden is een basis gelegd om de aanwezige potentie van Aruba, Suriname en Surinam Airways ten volle te benutten en niet onbenut te laten.