Surinaamse Zwembond geweerd bij stemming Fina

06/06/2021 20:04

-
Marinio Balsemhof

Clyde Ford (rechts) bij de overhandiging van een geschenk aan een van de lidbonden van de SZB in december vorig jaar.
: collectie SZB
 

PARAMARIBO –
Suriname mocht zaterdag niet stemmen tijdens het world congres van de internationale Zwemfederatie (Fina). Rede hiertoe is dat namens de Surinaamse Zwem Bond (SZB) twee vertegenwoordigers zou hebben opgegeven voor het congres. Dit is tegen de regels van het overkoepelend orgaan en die had de SZB eerder al duidelijk gemaakt elke registratie van hen te weigeren tot kan worden aangetoond dat zij tot een oplossing zijn gekomen. Namens Suriname hadden Clyde Ford en Maureen Benschop zich geregistreerd.

De Fina heeft de Surinaamse organisatie opgedragen om zaken
binnenshuis weer in orde te maken. Zolang dit niet schriftelijk kan
worden aangetoond, zullen zij niet aan de activiteiten van het
overkoepelend orgaan kunnen participeren. De internationale
organisatie heeft niet de intentie om als rechtbank te functioneren
en het intern geschil te beslechten. Dienovereenkomstig besliste
het FINA-bestuur dat, vanwege de onzekerheid van de huidige interne
associatieve situatie binnen de nationale federatie, de SZB alleen
online kon deelnemen aan het FINA-congres, als waarnemer, zonder
stemrecht.

De Fina ontving van de penningmeester van de SZB het bericht dat
op 28 januari van dit jaar via Zoommeeting een algemene vergadering
zou zijn gehouden. Op deze alv zouden de leden voorzitter Ford die
op 30 november van het vorig jaar als voorzitter werd gekozen, na
een motie van wantrouwen hebben afgezet en dat er een
interim-bestuur zou zijn gevormd. Na indienen van de motie,
weigerde Ford deze in stemming te brengen. Hij verliet de
vergadering.

In het schrijven van de Fina staat ook aangegeven dat Ford
erkent dat hij op die alv is afgezet. Hij betwist echter de
wettigheid van de genoemde algemene vergadering en gaf hij de Fina
ook aan geprobeerd te hebben om tot een oplossing te komen. Ook zou
Ford middels een advocaat bezig zijn de zaak intern op te lossen,
maar tot nog toe zonder resultaat.

Ford zal de komende week weer proberen om tot een oplossing te
komen. “Als president ben ik mij bewust van deze oproep en zal de
komende week een aanzet geven op de gelederen te sluiten en te
komen tot een solide oplossing”, zegt hij. De bestuurder wijst er
ook op dat de FINA aangegeven heeft hem nog als de Surinaamse
President te erkennen totdat er anders is beslist en dat zij open
staat om Suriname te helpen de zwemsport naar een hoger niveau te
brengen.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname