STUIVERTJEWISSELEN MET FUNESTE GEVOLGEN?

Deze week werd bekendgemaakt dat de zoveelste directeur  van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, de heer Radjesh Radjkoemar,  op non-actief is gesteld door minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, die zulks heeft ge-daan in opdracht van de regering, de enige aandeelhouder van onze national carrier. De directeur wordt plichtsverzuim en mismanagement verweten.
Waarom Radjkoemar zo plotseling het veld moet ruimen, is niet helemaal tot uiting gekomen of ge-bracht. Radjkoemar die naar verluidt, kan bogen op een ervaring van zeker twintig jaar in de internationale luchtvaart, heeft nauwelijks een jaar aangezeten als directeur van de SLM. Na het aantreden van de regering Bouterse in 2010, moest Henk Jessurun al snel het veld ruimen en kwam de heer Henshuys als directeur in zijn plaats. En het bleef niet bij Henshuys, want er volgden nog meer politiek aan de NDP verbonden personen die tijdelijk de scepter bij de national carrier mochten zwaaien. Sommigen werden maar kort in de functie van directeur gehandhaafd. De regering Bouterse liet ook hier zien, bereid te zijn in de hoogste regionen van de SLM te willen en kunnen reshuffelen. Er zijn gedurende de regering Bouterse ook met betrekking tot de SLM, grote en grove fouten gemaakt. Zo leed de SLM in den beginne van het re-giem Bouterse, enorme schade door de reisjes van Bouterse en gezelschap met Boeing 737 toestellen in de regio. Toestellen werden regelmatig uit hun vliegschema gehaald om de president en zijn entourage te vervoeren naar be-stemmingen in de regio.
Een groot deel van deze dure vluchten werden naar verluidt, gewoon te laat of helemaal niet vergoed, hetgeen tot grote financiële schade voor het bedrijf leidde.  Bij de vervanging van de Airbus die op de Mid-Atlantische route goed dienst  had gedaan, werd ook vanwege de regering Bouterse en naar wij vernemen het staatshoofd zelf, pressie op de SLM uitgeoefend niet meer voor airbus te kiezen, maar een Boeing 777-200 te leasen, hetgeen een veel duurdere optie zou betekenen voor een maatschappij die toch al behoorlijk in gevaarlijk financieel weer verkeerde. Maar Bouterse en zijn volgelingen bleven hameren op Boeing. Daarvoor moesten ook de piloten van de SLM een du-re omscholing ondergaan. Nadat het toestel gearriveerd was bijna een jaar geleden, kon het toch nog niet vliegen, om-dat er zich problemen met de certificering en CASAS voordeden.
Radjkoemar kan niet voor het kiezen van de Boeing 777 optie, volledig  verantwoordelijk worden gesteld. Airbus had zonder enige twijfel, een betere en goedkopere deal met de SLM voorgesteld en de vliegtuigen van airbus had de SLM al behoorlijke ervaring mee opgedaan. De fout voor de-ze keus moet daarom volgens Keerpunt, de regering Bouterse volledig in de schoenen geschoven worden. Er zit nu een andere regering aan en Radjkoe-mar moet volgens de zogeheten gewijzigde beleidsinzichten, dus om puur politieke redenen het veld ruimen. Het is op vele posten nu stuivertjewisselen en VHP en ABOP verdelen de knikkers onderling. Het is bekend dat de president-commissaris een VHP’er wordt, dus moet de directeur een ABOP-figurant en lakei van deze partij worden, of die nu wel of zeer onvoldoende ervaring heeft met het algehele internationale luchtvaartgebeuren.  En zo brengen we de SLM steeds dichter bij de af-grond en ze is er niet ver van verwijderd. Ongeveer tien dagen geleden werd de maatschappij ook in verband gebracht met een fromu bewakingsbedrijf Blitzz, dat binnen zeer korte tijd uit de grond werd gestampt en ingeschreven bij de Kamer van Koophan-del en Fabrieken, KKF.
Dit bedrijf zou in samenwerking met de SLM, passagiers afkomstig uit Nederland en in huisquarantaine geplaatst, voor zeker 10 dagen bewaken.
Per bewaking was een bedrag van 5000 SRD begroot dat de passagiers in afzondering geplaatst, zouden moeten ophoesten.
Er ontstond een hele heisa over dit ‘snelle’ bedrijf dat duidelijk op ‘n nyan maken belust scheen te zijn.
Dat ging allemaal niet door, omdat de regering hier een stokje voor stak.
Of Radjkoemar hier iets vanaf wist, is niet duidelijk geworden. Ook is het niet duidelijk of de man zijn op non-actief stelling hier iets mee van doen heeft gehad. Wat wel heel overduidelijk is, is dat men de zaak zo snel mogelijk in de doofpot wenste te doen belanden. Maar in Suriname blijft niet veel geheim en gaan er stemmen op, dat het om een bedrijf gaat van een ex-majoor uit het Nationaal Leger en twee of drie andere in Brazilië opgeleide militairen, die eventjes snel veel geld zouden willen verdienen. In kringen van de president zwijgt men als het graf en tracht men deze smurrie niet nog een grotere vlek van fromu en corruptie te doen krijgen.
De SLM, onze national carrier, verkeert al geruime tijd in grote financiële problemen die alleen maar zijn verergerd door … ………… (De West)

Lees verder

Bron: De West Suriname