Studenten worden bewustgemaakt over conventie voor de rechter van de mens met een beperking

Op woensdag 24 mei 2023 werd de bewustwordingscampagne inzake de Conventie voor de Rechten van de mensen met een Beperking (CRPD) gecontinueerd op de verschillende scholen. Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft in samenwerking met de United Nations Children’s Fund (Unicef), de continuering van de Bewustwordingscampagne verder op gang gebracht, omdat velen binnen de samenleving nog niet bewust van zijn wat erallemaal in deze conventie is opgenomen.

De Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Uraiqit Ramsaransprak de studenten van de verschillende scholen toe. Hij pleit voor inclusiviteit, gelijke kansen en dat de mensen met een beperking ook worden meegeteld en meegerekend binnen de samenleving. Op 30 maart 2007 heeft Suriname het verdrag inzake rechten van personen met een beperking getekend, en op 29 maart 2017 geratificeerd. De CRPD is een International mensenrechtenverdrag van de verenigde Naties en is bedoeld om de rechten en waardigheid van personen met een beperking te beschermen.

De awareness is belangrijk voor de Surinaamse samenleving, omdat die zal moeten bijdragen aan de mind-shift rond de perceptie van de samenleving tegenover personen met een beperking. Vanuit het ministerie van SoZaVo zullen diverse scholen de komende periode bezocht worden. Ramsaran gaf de studenten als booschap mee “durf groot te dromen, u bent allen uniek en tot veel instaat. Let the Sky be the limit“.

..