Stropers met ruim 1.200 schildpadeieren opgepakt

04/05/2021 05:54

-
Van onze redactie


 

PARAMARIBO –
Twee mannen wachten hun lot af nadat ze in verzekering zijn gesteld door de politie van Geyersvlijt, omdat ze werden betrapt met 1.219 krapé- en aitkanti-eieren. Het duo bevond zich illegaal op het Braamspuntstrand om de eieren te rapen. Vanwege de verscherpte Covid-19-maatregelen is de plek gesloten voor derden.

De rapers werden betrapt door jachtopzieners van de afdeling
Natuurbeheer/LBB van het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer
(GBB). De eieren en de boot en machine werden ter plekke in beslag
genomen. De stropers zijn middels een proces-verbaal overgedragen
aan de politie.

Het Braamspuntstrand, dat deel uitmaakt van het bijzonder
beheersgebied Noord-Commewijne/Marowijne, is één van de legstranden
van zeeschildpadden in Suriname. Het beheer van dit beschermde
gebied valt onder ’s Lands Bosbeheer. De autoriteiten geven toe dat
het strand door natuurlijke processen aan het verdwijnen is, maar
stelt tegelijkertijd dat antropogene handelingen dit proces
versnellen.

Benadrukt wordt dat het ten strengste is verboden om
zeeschildpadden, hun nesten en legstranden te verstoren. Ook het
betreden van de legstranden zonder schriftelijke toestemming van
het hoofd LBB is verboden. Daarnaast is het in bezit hebben, kopen,
verkopen, transporteren, nuttigen, ten geschenke aanbieden van
zeeschildpadeieren is volgens de Jachtwet verboden.

Vorig jaar tekenden het toenmalige ministerie van Ruimtelijke
ordening, Grond- en Bosbeheer (het huidige GBB) en de World
Wildlife Fund (WWF) een Grant Agreement voor de uitvoering van het
project ‘2020 Marine Turtle Conservation’. Het algemene doel was om
de populaties van de Aikanti (lederschildpad), Krapé
(soepschildpad), Warana en Karet op de legstranden van de
districten Marowijne en Commewijne tegen 2025 te stabiliseren.

Als onderdeel van dit project, waaarbij waren betrokken
Natuurbeheer van LBB, WWF-Guianas, Stichting Natuurbehoud Suriname
(Stinasu) en de lokale gemeenschappen, zouden het aantal
zeeschildpadden worden gemonitord, waarbij onder meer dagelijks –
in de nacht en vroege ochtend – legnesten zouden worden geteld te
Braamspunt en Galibi. Verder zouden het aantal overtredingen,
aantal in beslag genomen eieren en de aangehouden mensen, alsook de
sancties die tegen hen zijn getroffen, worden bijgehouden.


 
Tweet 

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname