Strategie mentale hulp wordt veranderd

12/09/2021 12:02

-
Amanda Palis


: Paho
 

PARAMARIBO –
Op basis van resultaten van een klein onderzoek dat Unicef aan het begin van de Covid-19-pandemie heeft uitgevoerd onder adolescenten, is bepaald dat de strategie mentale hulp wordt veranderd. “De adolescenten hebben duidelijk aangegeven dat zij een veilige plek nodig hebben waar zij kunnen praten en dat het een proces is om zich open te kunnen stellen”, maakte Unicef-vertegenwoordiger Mahogany Neede kenbaar tijdens een webinar van Social and Mental Health in Suriname (SMHS).

Het onderzoek aan het begin van de corona-uitbraak onderstreepte
wat in 2018 al uit cijfers bleek: er is een drastische toename van
suïcidegevallen onder jongeren. Er zouden ongeveer zeshonderd
zelfmoordpogingen zijn geregistreed bij de Spoedeisende Hulp van
het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Neede zei dat geïnterviewden tijdens het onderzoek hebben
aangegeven dat er een drempel is bij jongeren om toe te geven dat
zij hulp nodig hebben. Er zijn op basis van die feedback andere
activiteiten uitgevoerd of in de planning om jongeren aan het
praten te krijgen.

Uit het onderzoek van de Unicef zijn er mogelijke factoren
geconstateerd die kunnen zorgen voor eenzaamheid en depressie bij
jongeren sinds de Covid-19-pandemie is gestart.
“Gedragsveranderingen zoals te veel slapen, afzonderen van je
familie en soms helemaal niet goed in slaap kunnen vallen zijn
genoteerd”, zegt de Unicef-vertegenwoordiger.

Naast de gesprekken en sessies over mentale gezondheid met
jongeren moet er volgens Neede veel meer gebeuren om ze te
ondersteunen om mentaal gezond(er) te worden. Ze noemt onder meer
een psychosociaal ondersteuningsplatform voor jongeren en
versterken en opbouwen van partnerschappen met de ministeries van
Volksgezondheid en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om via het
onderwijssysteem psychosociale ondersteuning te bieden.

De webinar over depresssie en eenzaamheid werd vrijdagavond
gehouden in het kader van de Wereld Suïcidepreventiedag, die
jaarlijks op 10 september wordt herdacht. SMHS is een organisatie
van psychologiestudenten die via webinars en andere activiteiten
bewustwording wil brengen over mentale gezondheid in Suriname.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen