Strafzaken tot nader order uitgesteld

Strafzaken bij het Kantongerecht en het Hof van Justitie worden tot nader order uitgesteld. Dit heeft te maken met de zorgwekkende Covid-19 situatie. De besmettingen blijven toenemen, terwijl de ziekenhuizen niet meer in staat zijn zieken op te vangen. Het is nog niet duidelijk of de Krijgsraadzitting van 31 mei tegen ex-legerleider Desi Bouterse voortgang zal vinden. Formeel heeft zijn raadsman, Irvin Kanhai, nog geen mededeling ontvangen. Advocaat Arjan Ramlakhan en zijn kantoorgenoot Irvin Kanhai hebben begrip voor de ontstane situatie. Zij beseffen dat het om een overmachtssituatie gaat en dat maatregelen in dat kader zijn getroffen. Ramlakhan vermeldt ook dat verdachten en hun familie geen boodschap daaraan hebben, want voor hen is het een frustrerende situatie. Daarom vraagt hij dat steeds naar het belang van de verdachte wordt gekeken. Hij is er wel content mee dat het Hof van Justitie in een verklaring aangeeft dat per zaak de eventuele noodzaak van de vrijheidsbenemende maatregelen zal worden nagegaan. Ramlakhan kan zich hierin terugvinden en hoopt dat dit in de praktijk wordt toegepast. “Wij hopen dat het Openbaar Ministerie nu rekening houdt met het insluitbeleid en dat bij voorgeleidingen ook wordt gekeken naar de vrijheidsbeneming van de verdachte,” zegt Ramlakhan. Hij vindt dat er een afweging moet worden gemaakt in het belang van de verdachte en de volksgezondheid. Naar zijn mening is het verder jammer dat de situatie uit de hand is gelopen op Nieuwe Haven en dat kennelijk het Openbaar Ministerie en de overheid met de handen in het haar zitten. Ramlakhan heeft cliënten in het cellenhuis Nieuwe Haven van wie één besmet is met Covid-19. Hij had een verzoek tot de voorlopige invrijheidstelling van deze verdachte gedaan, maar het Hof heeft het afgewezen. De advocaat zegt dat de situatie op Nieuwe Haven ernstig is temeer daar een verdachte in detentie, staatszorg is. Volgens hem zal voor de gezondheid van een verdachte alles in het werk gesteld moeten worden om deze te waarborgen ter voorkoming van de schending van mensenrechten.Raadsvrouw Maureen Nibte zegt dat acht geslagen moet worden op het insluitbeleid. Zij is de mening toegedaan dat verdachten desnoods met een dagvaarding in vrijheid gesteld kunnen worden. Volgens haar kunnen de zaken van deze verdachten, nadat de situatie weer genormaliseerd is, bij de rechter worden voorgebracht. Nibte meent dat de noodzaak niet aanwezig is om verdachten van minder ernstige strafbare feiten zoals aanrijdingen en overtreding van Wet Economische Delicten, in het gevang te houden. Volgens haar kunnen deze mede gelet op Covid-19 in vrijheid worden gesteld met een dagvaarding. Zij waarschuwt dat voorkomen moet worden dat een situatie als van cellenhuis Nieuwe Haven in andere cellenhuizen ontstaat, want elke dag worden personen aangehouden van wie niet bekend is of zij besmet zijn met Covid-19. …………


Lees verder