Strafrechtelijke vervolging Jogi bleef uit

08/12/2020 16:04 – Ivan Cairo
PARAMARIBO – In politieke kringen, met name bij de NDP, maken mensen zich boos over de wijze waarop politieke ambtsdragers die van strafbare feiten worden verweten worden aangepakt door het Openbaar Ministerie (OM). Gesuggereerd wordt dat sommige zaken in de doofpot verdwijnen, de procureur-generaal (pg) met twee maten meet en alleen serieus zaken aanpakt wanneer de verdachten NDP’ers zijn of gelieerd zijn aan de vorige regering.
Verwezen wordt naar ex-minister Errol Alibux een aantal jaren geleden, vermeende malversaties bij de EBS niet zo lang terug en momenteel ex-vicepresident Ashwin Adhin, de voortvluchtige ex-Financiënminister Gillmore Hoefdraad en voormalig SPSB-directeur Ginmardo Kromosoeto. “Als Adhin daadwerkelijk gedaan heeft waarvan hij wordt beschuldigd is dat niet goed en ook niet goed te praten. Maar dan moeten ook politieke ambtsdragers van andere partijen tegen wie ernstige strafrechtelijke aantijgingen zijn gedaan op dezelfde manier worden aangepakt. Dan pas handelt het OM eerlijk, correct en rechtvaardig. Als pg moet je niet met twee maten meten”, stelt een politicus die anoniem wenst te blijven.
Politici zijn er niet over te spreken dat het OM tot nu toe niets heeft gedaan met het strafdossier dat is samengesteld op basis van aangifte die personen hebben gedaan tegen VHP-assembleelid Mahinder Jogi. Het strafonderzoek loopt sinds 2014. Een kopie van dat dossier is door de toenmalige RGB-minister Steven Relyveld aan De Nationale Assemblee (DNA) aangeboden. Hij blijkt geld van tientallen personen te hebben aangenomen als leges, ontsluitings- en landmeterskosten onder toezegging dat zij een tuinbouwkavel van de staat zouden krijgen. Slechts een deel van de belanghebbenden heeft een bereidverklaring of toewijzingsbeschikking van het toenmalige ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) gekregen.
Een groot aantal benadeelden is in 2014 door rechercheurs van de afdeling Fraude en Economische Delicten gehoord. Daarbij zijn stukken en kwitanties overgelegd waaruit blijkt dat geld is afgestaan aan Jogi of personen die hij inzette om te ontvangen. Een groot deel van de arealen heeft Jogi in 2009 en juni 2010 op collectieve verzoekschriften aangevraagd waarbij hij ook één van de aanvragers was. In juli dat jaar, ongeveer een maand voordat de regering-Venetiaan de regeermacht overdroeg aan het kabinet-Bouterse 1, werden de collectieve bereidverklaringen door de toenmalig minister Michael Jong Tjien Fa uitgegeven.
Ex-parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zegt desgevraagd tegen de Ware Tijd  dat RGB inderdaad een rapport naar DNA had gestuurd. “Maar in praktische zin was het stuk niet echt tijdens de zittingsperiode ingediend, maar pas in de laatste dagen vóór het verkiezingsreces, dan wel na aanvang van het verkiezingsreces en normaal ingeboekt”, zegt ze. Geerlings-Simons voegt eraan toe dat vanaf het moment het Jogi-dossier bij het parlement was ingeboekt, het een document werd dat openbaar beschikbaar was voor assembleeleden, pers en anderen. “Bovendien is het stuk ook gestuurd naar de pg en de minister van Justitie en Politie. Er kan dus geen sprake zijn van een doofpot. Elk motief daarvoor zou ook ontbreken, gezien het moment vóór een verkiezing”, voegt de ex-voorzitter eraan toe.
Geerlings-Simons verduidelijkt dat DNA eigenlijk ook niet veel met het dossier kon doen. “Het is een ingekomen stuk van de minister. Er is geen procedure binnen DNA voor zoiets, anders dan dat het een kennisgeving is van de minister, die ook duidelijk aangeeft in de brief dat er al een strafrechtelijk onderzoek gaande was. DNA zelf heeft geen taak in een strafrechtelijk onderzoek. Dat is uitsluitend aan de pg voorbehouden. Als de pg een lid wil vervolgen, dan kan de pg het verzoek om te kunnen vervolgen bij DNA indienen. In dat geval heeft DNA de taak om dat verzoek conform de wet te behandelen”, stelt Geerlings-Simons. Het parlement heeft nimmer een vordering van de pg ontvangen om Jogi in staat van beschuldiging te stellen.
Jogi zegt tegen de Ware Tijd dat deze kwestie momenteel weer wordt opgerakeld door zowel tegenstanders in de NDP als mensen in zijn eigen partij, de VHP. Destijds is hij ook door de politie verhoord. “Ik weet precies wie de mensen zijn die met me bezig zijn. Ze kunnen niet verkroppen dat Jogi, die ze niet op de kandidatenlijst wilden, weer is gekozen en met voorkeurstemmen.” Hij ontkent elke aantijging van verduistering en oplichting. “De gelden die de mensen hebben betaald zijn niet in de zak van Jogi verdwenen, maar gebruikt voor ontsluitingskosten en om de landmeter te betalen.”
Hij erkent dat een aantal mensen de grondpapieren niet heeft gekregen. Echter, dat komt vanwege de machtswisseling in 2010. De regering-Bouterse 1 heeft, aldus de politicus, geweigerd de begunstigden de individuele bereidverklaringen of toewijzingsbeschikkingen te geven, omdat de projecten door hem geïnitieerd waren. De afgelopen jaren heeft de parlementariër vier rechtszaken tegen de staat aangespannen om gedaan te krijgen dat de grondpapieren worden uitgereikt aan de … ………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname