Sticris vrouwenopvangtehuis heropend 9 jaar na brand

Het Sticris vrouwenopvangtehuis is precies negen jaar na de brand opgeleverd en heropend zaterdag. De herbouwde vrouwenopvang biedt opvang aan 13 vrouwen en hun kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. Geweld tegen vrouwen neemt wereldwijd toe en Suriname is daar geen uitzondering op. De twee bedankplakkaten werden onthuld door Aishel Moenesar-Bradley, External Affairs Representative van Corporation Suriname en de medeoprichtster en voormalig voorzitter van STICRIS, Elfriede Cederboom-Ritfeld.Uit cijfers blijkt dat bijkans één op de drie vrouwen in de wereld geweld ervaart van haar man of partner. Het is de bedoeling dat de vrouwen maximaal 3 maanden zullen worden opgevangen en begeleid. Daarna moeten zij zodanig in hun kracht zijn gezet dat ze zelf verder kunnen. 
Quota Suriname heeft de herbouw van de Sticris vrouwenopvang als een van haar grote projecten omarmd. Met ondersteuning van Quota  is het Sticris na 9 jaren gelukt de financiering voor de herbouw en inrichting rond te krijgen. Apache heeft in het kader van haar Corporate Social Responsibilty voor het aanzienlijke bedrag van US$ 450.000 de herbouw van de vrouwenopvang gefinancierd. In opdracht van Apache zijn onder toezicht van het raadgevend ingenieursbureau Sunecon de bouwwerkzaamheden uitgevoerd door het bouwbedrijf Remas.  Quota heeft het terrein dat na de brand een gapend gat was, bouwrijp gemaakt en deels van een omheining voorzien. Dit heeft zij gedaan met fysieke inzet van enkele leden en met behulp van donoren voor een bedrag van US$ 20.000. Voor de inrichting zijn fondsen en goederen toegezegd voor een totaal bedrag van US$ 110.000 die deels al zijn ontvangen. 

De huidige voorzitter van Sticris, Heidy Cederboom, zei dat de organisatie ook voor de exploitatie van het opvangtehuis volledig afhankelijk is van donaties. De overheid heeft toegezegd te zullen voorzien in personeel (maatschappelijk werksters, schoonmaaksters en bewakingspersoneel afkomstig van de ministeries van Sociale Zaken en Justitie en Politie).  De beveiliging zal voorlopig deels door de overheid worden gedaan in combinatie met het privé beveiligingsbedrijf United Professional Service N.V. dat Sticris Pro Deo  zal ondersteunen tot april 2021.

Voor de exploitatie zijn bedrijven en personen benaderd om een kamer te sponsoren voor een jaarlijks bedrag. Echter is nog niet voor alle kamers een sponsor gevonden. Sticris hoopt zich op deze wijze te verzekeren van een duurzame ondersteuning in de exploitatie van de vrouwenopvang.

Het bedrag van de inrichting is afkomstig van Quota voor US$ 20.000, via Quota gedoneerd door Iamgold Golf Charity Funda US$ 30.000, Olibis NV US$ 50.000, waarmee onder andere speciale instellingsbedden, matrassen en kussens zullen worden aangeschaft, Kirpalani Foundation SRD 150.000 aan goederen waarmee o.a. de keuken, de wasruimte en de administratie compleet zijn ingericht,  Eco Resort NV een groot aantal lakens, baddoeken en kussens, Mozart Security SRD 25.000 en COBO N.V. de toegangspoort. De totale investering van de herbouw en de inrichting bedraagt ongeveer US$ 580.000.
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com