Stichting Wiesje gaat over op nieuwe aanpak

31/12/2020 22:11 – Arjen Stikvoort

 
PARAMARIBO – Specialistische themazorg bieden aan cliënten in de dagbesteding, mantelzorgers meer informeren en de bewoners met dementie actief laten deelnemen aan activiteiten voor een (nog) betere zorg. Stichting Wiesje start in 2021 het project ‘Maak contact met mij’ in samenwerking met het Maagdenhuisfonds in Nederland, om zich nog meer te richten op haar doelgroep en betrokken zorgverleners.
“We kijken naar wat de bewoners, mantelzorgers en het personeel leuk en leerzaam vinden. Daar spelen we op in met een clustering van verschillende thema’s in de vorm van koken, muziek en bewegen”, legt directeur Mavis Leter uit aan de Ware Tijd.
De dagbesteding zal anders worden ingevuld, met onder meer land- en tuinbouw en verzorging van dieren. “Het terrein wordt zo ingericht dat we onze eigen groenten en vruchtbomen kunnen planten, bloemen kweken en er worden dierenhokken getimmerd.” Nieuw wordt ook informatie aan de bewoners over (hoe om te gaan met) dementie door deskundigen, onder wie een neuropsycholoog, psychologen, maatschappelijk werksters , neurologen, artsen en mogelijk een klinisch geriater.
Leter zegt dat 2020 het jaar was van de mantelzorg, maar door Covid-19 is daar weinig van terecht gekomen in Suriname. “Daarom willen we informatieavonden organiseren met gastsprekers.” Themagroepen van maximaal tien mantelzorgers zullen met een psycholoog praten over hun ervaringen met en beleving van patiënten die lijden aan dementie. Er komt capaciteitsvergroting door deskundigheidsbevordering middels training, waaraan ook medewerkers van andere zorginstellingen zullen mogen deelnemen.
De directeur verwijst naar professor Cora van der Kooij, de grondlegger van het begrip ‘Belevingsgerichte zorg’. Dat is het zich kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de cliënt, begrijpen welke gevoelens die beleeft en van daaruit contact proberen te maken. Dat is een heel andere manier van het verlenen van zorg. “Warme zorg door bijvoorbeeld complimenten geven in plaats van het vastbinden op bed. Dat stukje autonomie van de patiënt teruggeven. Meer vrijheid, het aardig zijn voor de mensen en hen overal bij betrekken.” Volgens Leter is vaste structuur bij dementerenden van essentieel belang. “Je moet ze duidelijkheid, veiligheid en structuur verschaffen.”
Door de coronapandemie is de dagbesteding waaraan 25 mensen, onder wie de negen vaste bewoners, deelnamen, volledig stilgelegd. Ook is bezoek aan banden gelegd. Maar ondanks de moeilijke tijden zijn er mensen geweest die het hele jaar hebben gedoneerd en die de bewoners een gezellige kerst hebben bezorgd door een kerstdiner op beide dagen en voor een ieder een speciaal cadeau.
  Tweet
 
Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname