Stichting Stop Seksueel Misbruik in Suriname officieel gelanceerd

Seshma Bissesar heeft de Stichting Stop Seksueel Misbruik in Suriname opgericht. Zij is voorzitter van het bestuur. De stichting zal zich inzetten om seksueel misbruik van kinderen uit te bannen. “De stichting is mijn levenswerk. Ik heb 18 lange jaren gewacht op dit moment. Toen ik op de middelbare school was confronteerde mijn vriendin mij met het feit dat zij seksueel was misbruikt. Daarna hoorde ik hetzelfde verhaal bij mijn nicht op de Anton de Kom Universiteit. Ik ben mij gaan verdiepen in de materie en stuitte op tientallen soortgelijke verhalen van meisjes en vrouwen. Ik zelf kom uit huiselijk geweld en voelde hun pijn tot in mijn ziel. Toen al wist ik dat ik ooit met deze stichting zou komen”, zegt Bissesar. 

De stichting heeft op de achtergrond aan dataverzameling gedaan. Zo zijn er tientallen verhalen van seksueel misbruik gecollecteerd en zijn juridische processen in Suriname onder een vergrootglas geplaatst. Ook het optreden van de politie bij aangiftes van seksueel misbruik is nauw in de gaten gehouden. “Er wordt praktisch niks gedaan in Suriname voor wat betreft de bewustwording. Het komt zoveel en zodanig voor dat mensen er met een ‘normale’ blik naar kijken. Dat is ronduit vies en walgelijk. Er is weinig besef dat kinderen in dit land voor hun leven worden verminkt. Ik wil een bijdrage leveren aan de bewustwording”. 

Bissesar is blij dat ze ondersteuning heeft gekregen van andere vrouwen. “Het zijn stuk voor stuk kanjers en ik ben er trots op dat ze mij willen ondersteunen. We hebben juristen, mediawerkers en leerkrachten in het team. Ik heb ze zitten observeren en ben spontaan op ze afgelopen met mijn plannen. Ze hadden niet veel tijd nodig om JA te zeggen”. 
Er is al een jaarplan opgezet. Binnen korte termijn volgt het hele team een workshop over de materie. Deze workshop wordt door Carla Bakboord van Women Right Center gegeven. Daarna start de stichting met een documentaire serie waarin het onderwerp vanuit diverse invalshoeken wordt belicht. 

Samen met het bedrijfsleven zal er ook een counselor worden ingehuurd die slachtoffers emotioneel begeleid. Er komt ook een klachtenlijn waar kinderen openlijk kunnen praten over leed hun aangedaan. “Ik ben blij en dankbaar dat er ook ondernemers zijn die het probleem beamen en die een bijdrage willen leveren aan de bewustwording, zegt Bissesar. 
In het bestuur hebben verder zitting Afina Edenburg (ondervoorzitter), Sylva Koemar (penningmeester), Shama Ramsanjhul (secretaris en adviseur) en Weeyesta Biharie (tweede secretaris). 
………… (Star)


Lees verder

Bron: Starnieuws.com