Stg 1 voor 12 kan broodvoorziening aan tehuizen niet meer garanderen

22/09/2021 08:09

-
Valerie Fris


 

PARAMARIBO –
Directeur Louis Vismale van Stichting 1 voor 12 vindt het betreurenswaardig, maar hij kan de gratis broodlevering aan vijf tehuizen niet meer garanderen. Huize Campagne, Stichting Hoop voor Kinderen, Esther Stichting, Huize Tamara en kindertehuis Sanatan Dharm krijgen vanaf 1 oktober geen brood meer. Vismale zegt dat hij gedurende drie jaar, elke dag gratis brood uit zijn eigen bakkerij levert aan deze instellingen die het hard nodig hebben. De brooddonaties aan de Esther Stichting zijn vanaf december 2020 gestart.

Hij verklaart dat hij met deze donatie moet stoppen doordat
hij moeilijk aan grondstoffen kan komen voor het bakken van brood.
“Het ligt niet zozeer aan het financiële maar ik kan nu moeilijk
gist vinden. Een grote bakkerij koopt de voorraad gist lokaal op
waardoor het moeilijker is geworden voor mij als kleine bakker. Ik
heb de afgelopen periode bij collega bakkers gist gekocht maar dan
moet ik wel tweemaal de normale prijs betalen en dat kan ik niet
blijven doen”, zegt Vismale.

Vandana Lokhain, manager bij Bakkerij Lai A Fat zegt dat zij dat
probleem niet gehad hebben omdat zij altijd zorgen voor een grote
voorraad gist. “Er is inderdaad een periode geweest, ook in deze
maand, dat er een schaarste was. Maar de boot is onderweg. Om dat
soort problemen te voorkomen, slaan wij altijd een voorraad gist op
van tenminste 3 weken. Voor kleine bakkers is dat moeilijker, dus
ik kan begrijpen dat het ontmoedigend werkt”, zegt Lokhain.

Directeur Sila Deel van de Esther stichting geconfronteerd met
dit nieuws zegt verrast te zijn door de aankondiging dat zij vanaf
1 oktober geen brood meer zullen krijgen. “Het is voor ons een hele
hulp en ik denk ook voor de andere instellingen waar er werd
gedoneerd. Maandelijks betekende dat een verlichting op ons
budget”, zegt Deel. Zij vindt het heel jammer dat de bakkerij van
Vismale door gebrek aan grondstoffen moet stoppen met de
donatie.

Op de vraag hoe de Esther Stichting binnen zo een korte tijd dit
gat in hun budget zal dichten, antwoord zij dat zij een verzoek zal
moeten indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvesting (Sozavo). “We gaan moeten kijken naar een
alternatief maar dat is dan afwachten. Er gaat een heel proces
vooraf aan de aanvraag voor subsidie bij het ministerie van Sozavo
en je moet steeds blijven informeren naar de status van jouw
aanvraag. Tot nu toe is het ons gelukt om op tijd de fondsen te
krijgen om de instelling draaiende te houden maar anderhalve week
is wel kort en ik hoop dat wij een oplossing kunnen vinden”,
besluit Deel.


 
Tweet