Status vergunningaanvraag OW nu online na te trekken

De status van een vergunningaanvraag van het ministerie van Openbare Werken (OW) kan nu online worden gecontroleerd. In het kader van het verbeteren en versnellen van de dienstverlening, is OW ertoe overgegaan aanvragers in de gelegenheid te stellen de status van een aanvraag te bekijken op http://publicworks.gov.sr.
Het is gebleken dat de burgerij, maar ook ondernemers vaak lang moeten wachten op goedkeuring van hun vergunningsaanvraag. Het ministerie werkt ernaar deze processen te versnellen.
Bij OW kunnen verschillende vergunningen worden aangevraagd. Alle informatie over de vergunningen zal binnenkort op de website van OW te vinden zijn. Men zal dan kunnen zien welke vergunningen precies bij het ministerie aangevraagd moeten worden en als men een aanvraag heeft gedaan gaat men de status ervan online kunnen volgen.
Voor deze informatie hoeft de aanvrager niet meer persoonlijk naar het ministerie. Alles zal online te vinden zijn. Aanbestedingen zullen ook op de website geplaatst worden, zodat men kan zien naar welke aannemer een bepaald project is gegaan en voor welk bedrag.
Er is nu ook een meldpunt fraude en onregelmatigheden op de website. “Als u frauduleuze handelingen heeft te melden van een afdeling, een medewerker of andersoortige handelingen die volgens u niet rechtmatig zijn kan dat middels een formulier in te vullen op de website. Dit formulier komt onder de aandacht van de minister. Het formulier wordt naar aanleiding van de inhoud verder afgehandeld”, schrijft het ministerie.
Het startsein is dinsdag gegeven op het hoofdkantoor van OW. Het streven is meer transparantie via de website van OW te bieden aan de samenleving. Burgers kunnen binnenkort alles wat ze nodig hebben van Openbare Werken voor het aanvragen van een vergunning op de website vinden.

………… (SH)

Lees verder

Bron: Suriname herald