Statistieken Covid-19-werklozen nodig voor structurele hulp

05/06/2021 00:00

-
Merredith Bruce

Een man registreert zich in mei 2020 om in aanmerking te komen voor sociale steun, die een halfjaar wordt gegeven vanwege de coronacrisis.
:
 

PARAMARIBO –
Voor structurele hulp aan personen en ondernemingen die door Covid-19 hun baan zijn kwijtgeraakt of een verminderd inkomen hebben, zijn statistieken van groot belang. Zo stelt Jan van Charante, lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) schat dit aantal samen op vijfduizend op basis van registraties van personen voor Covid-19-steun in februari, maart en april maar van Charante mist gericht onderzoek. “Ik zeg altijd: ‘meten is weten en gissen is missen’. Dit is gewoon gissen.”

Van Charante vertegenwoordigt binnen de VSB de groep Toerisme.
Zelf heeft hij tot nog toe geen enquête onder ogen gehad van AWJ of
andere instanties met de vraag hoeveel arbeiders bedrijven door
Covid-19 hebben moeten wegsturen of hoeveel personen van full- naar
parttime zijn gegaan. “Men weet niet eens hoeveel mensen er werken
in de toerismesector en dat kan ik hardop zeggen. De KKF kan je
alleen vertellen hoeveel bedrijven er zijn geregistreerd, maar om
hoeveel werknemers het gaat weet niemand. We hebben een heel
slechte administratie.”

Het ministerie schat het aantal werklozen door het coronavirus
en personen die hierdoor minder inkomen krijgen, op samen ongeveer
vijfduizend. Dit zijn voorlopige cijfers van de afdeling
Arbeidsstatistieken die gebaseerd zijn op registraties van personen
die zich in februari, maart en april hebben geregistreerd voor
Covid-19-steun. Dit resultaat laat zien dat er ongeveer
zeventienhonderd Covid-19-werklozen zich hebben aangemeld, terwijl
er ongeveer dertienhonderd een verminderd inkomen hadden door
bijvoorbeeld verkorte werktijden.

Bijna elfhonderd kleine bedrijven en zelfstandigen hadden te
maken met een verminderd of geen inkomen. Na screening gaat het om
circa 3.500 personen en bedrijfjes. “Op basis van de registratie
plus een schatting van de helft bovenop dit aantal, kan ervan uit
gegaan worden dat zo een vijfduizend personen werkloos zijn
geworden of een verminderd inkomen hadden vanwege Covid-19”, wordt
opgetekend in het concept Herstelplan van de regering.


 
Tweet 

Gerelateerde artikelen

………… (DWT)


Lees verder

Bron: De Ware Tijd Suriname